Gubbaparken ska rustas upp med statliga pengar

Boverket öppnar börsen – rejält

HELSINGBORG. Några dagar innan 2017 blev 2018 gick Boverket ut med att man har beviljat drygt 272 miljoner kronor till att förbättra utemiljöer i socioekonomiskt utsatta områden runt om i landet. Dryga sju av dem går till Helsingborg.

Helsingborg beviljas pengar till två olika saker; dels går 2, 8 miljoner kronor till Helsingborgs stad för att rusta upp och göra Gubbaparken på Dalhem till mer trygg och socialt hållbar. I detta projektet skjuter staden till lika mycket pengar själv.

4,5 miljoner kronor går till föreningen Svensk Samtidskonst och deras projekt MOLN*´´TAK - Trygga uterum”. Det handlar om att man tillsammans med boende och fastighetsägare ska göra Planteringen till ett trevligare område med hjälp av offentlig konst. Sex platser i området, bland annat centrum, fritidsgården och Tryckerigatan ska förses med någon form av konstverk.

– Konst och belysning används för att skapa liv och rörelse, både dag- och kvällstid. Det skapar trygghet och gör platsen attraktiv att röra sig på, säger utredare Kristina Engdahl på Boverket, i ett pressmeddelande.

Boverket skriver att man har prioriterat ansökningarna utifrån bland annat stödets syfte som är att åtgärderna ska bidra till attraktiva, funktionella, jämställda och trygga utemiljöer.

"Utemiljöerna ska stimulera till aktivitet och social gemenskap. De som bor och verkar i området ska vara engagerade och delaktiga i åtgärder och den ska vara tillgänglig för alla", står det i Boverkets skrivelse.

Publicerad 09 January 2018 15:33

Lokaltidningen Helsingborgs nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag