Över hundra nya bostäder på gång på Pålsjö

Kommunen på väg att skriva avtal med tre byggherrar

HELSINGBORG. Området kring Pålsjö ska växa i framtiden och nu är Helsingborgs stad muntligen överens med tre byggherrar som har planer på att bebygga området med drygt hundra nya bostäder.

Det handlar om ett område kring Senderödsvägen/Romares väg, strax norr om krematoriet. Den detaljplan för området som har vunnit laga kraft innehåller tre olika boendebyggrätter och nu är Helsingborgs stad muntligen överens om att teckna avtal med tre olika byggherrar som vill bebygga tomterna.

Det rör sig om följande:

    SHH Bostad som har vunnit en markanvisningstävling för en av tomterna. De planerar att bygga 65 bostäder med planerad upplåtelseform bostadsrätt,

    Bonum som planerar att bygga ett 60-tal seniorbostäder på en annan av tomterna samt

    Dilum Fastigheter AB som anvisats den minsta av de tre byggtomterna. Bolaget planerar för både marklägenheter och radhus som sammantaget ska ge strax över tio bostadsrätter.

– Men vi har inte tecknat avtal med dem än, understryker Therese Paulsson, som är exploateringsingenjör på mark- och exploateringsenheten på Helsingborgs stad, till Lokaltidningen.

Det är också viktigt att påpeka att det än inte är bestämt exakt hur många boenden nybyggena kommer att resultera i. Men om dagens planer inte ändras markant kommer det att resultera i mellan 130 och 140 nya boenden i området.

Om avtalen skrivs under och fullföljs innebär detta att de tre tomter inom detaljplanen som är avsedda för nybyggnation av bostäder nu är signade. Utöver boendetomterna har kommunen även sparat en yta avsedd för en ny skola.

Man har nog lärt sig av miljonprogrammen

– Det lutar i dagsläget åt att det kommer att byggas en förskola, säger Therese Paulsson som förklarar vidare att inga beslut ännu är tagna gällande skolbygge.

Helsingborgs stad har en tumregel som säger att när man bygger nytt ska man få till så blandad bebyggelse som möjligt. Så också här på Pålsjö.

– Historiskt har man sett att alltför ensidig byggnation inte alltid blir så lyckad, se till exempel på miljonprogramsområdena. En blandad bebyggelse ger oftast en bättre dynamik och skapar mer rörelse i området, menar hon.

Tanken med utformningen av området är också att de nya byggnaderna ska smälta väl in bland de omkringliggande delarna av närliggande stadsdelen Mariastaden, gällande gestaltning och bebyggelse.

SHH Bostad gick under onsdagen ut med ett pressmeddelande där de berättade om att de vunnit markanvisningstävlingen för en av tomterna.

”Helsingborg är en av SHHs prioriterade orter och vi är glada och tacksamma över att få förtroendet från Helsingborgs kommun att fortsätta utveckla staden. Projektet är mycket välbeläget i Helsingborg, vilket också avspeglades i konkurrensen i tävlingen. Vi ser fram emot att erbjuda våra kunder mycket boende för pengarna och ta ännu ett steg emot att bli Sveriges ledande bostadsutvecklare av prisvärda boenden", säger Martin Lindström, regionansvarig Syd på SHH Bostad, i ett pressmeddelande.

Där anges också att säljstart för bolagets 65 bostäder beräknas ske under 2018 med byggstart 2019. År 2020 väntas bostadsrätterna stå inflyttningsklara.

Publicerad 10 January 2018 11:31

Lokaltidningen Helsingborgs nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag