Nya bud: Kommunen återupptar räkning av namnlistor

Nu ska de namn som skrev på för folkomröstning räknas

HELSINGBORG. Nu har Helsingborgs stad gått ut med att man kommer att återuppta räkningen av de namnunderskrifter som lämnats in för att väcka en folkomröstning om Landborgsgaraget.

Det var den 13 december som Helsingborgs stad meddelade att man kommer att avsluta räknandet av namnnen på de listor som lämnats in.

– Redan nu kan vi konstatera att kravet på tio procents röstberättigade kommuninvånare inte uppfylls, sa stadsjurist Magdalena Kocan i en kommentar till Lokaltidningen då. Hon var av uppfattningen att för många av de namn som lämnats in till kommunen inte uppfyllde vissa grundkriterier, som exempelvis att man ska vara skriven i kommunen, och därmed uppfylldes inte kriterierna, enligt kommunen.

Nyligen berättade vi om att kommunens hantering och granskning av namnunderskrifterna har överklagats av miljöföreningen Jordens Vänner. Föreningen hävdar att namnräkningen gått till på ett icke korrekt sätt.

"Vi har inga statistiska urval, men av de urval vi ändå har, både de listor som kommunen valde ut och de listor som jag själv valde ut, har vi visat att knappt hälften eller drygt hälften underkänts på felaktiga grunder. Kanske är det betydligt fler som är felaktigt strukna", står det bland annat i överklagandet.

Och nu meddelar Helsingborgs stad i ett pressutskick att även resterande namnunderskrifter ska kontrolleras.

"De kontroller som har gjorts visar att antalet som står bakom initiativet inte uppgår till minst tio procent av kommunens röstberättigade invånare. Men för att skapa ytterligare tydlighet gällande inkomna och godkända namnunderskrifter har kommunstyrelsen beslutat att även resterande namnunderskrifter ska kontrolleras", skriver Helsingborgs stad i skrivelsen till media.

"Det har kommit in ett överklagande angående räkningen av namn. Kommunen ska yttra sig i ärendet till förvaltningsrätten den 25 januari", skriver staden vidare.

LÄS MER:

"Kritiker överklagar kommunens underkänannde av namnlistor"

"Kommunen: Det blir ingen folkomröstning om Landborgsgaraget"

Publicerad 10 January 2018 15:47

Lokaltidningen Helsingborgs nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag