Utställning visar hur gamla kläder kan användas igen

Dagens klädkonsumtion påverkar miljön

HELSINGBORG.

I dag invigs en utställning på Fredriksdal som sätter fokus på hur dagens klädkonsumtion påverkar miljön men också ger tips på hur man kan återanvända kläder.

Av
Linnea Ömmelspång

Helsingborgs stad har jobbat hårt med miljöfrågor sedan 1989 då miljöverkstadens chef fick i uppdrag att ta reda på hur miljöfrågor kunde tas upp och läras ut till allmänheten.

Helsingborgs stad ser ett stort värde i att jobba med hållbar utveckling och ett av målen i Helsingborgs stad är att jobba med miljö och folkhälsa.

Med den tanken så har miljöverkstaden jobbat fram ett nytt koncept i sitt samarbete med NSR i miljö och hållbarhetsutbildningen för årskurs tre. Man har gått från att bara fokusera på vad som händer med soporna och vad man gör med dem till hur man istället kan undvika att slänga saker.

– Vår tanke är att vi vill få till en beteendeförändring hos de unga, säger Theres Olofsson som är enhetschef för enheten miljö och livsstil, till Lokaltidningen.

På grund av både miljöverkstadens och Fredriksdals arbete med barn och unga samt arbete med utbildning och stora arkiv med saker så föll valet att förlägga utställningarna om miljö som miljöverkstaden jobbar med i sitt program med i utbildning om miljö i årskurs tre, just på Fredriksdal.

Årets utställning handlar om återbruk vilket är en viktig punkt att diskutera, för att få ner mängden sopor som slängs.

På Fredriksdal har kläder hängts upp och förslag på återbruknings sätt visas upp. Allt för att inspirera barnen till att återanvända och fixa till sina egna kläder som dem annars hade slängts. Barnen får också rent fysiskt testa på att sy om och klippa till kläder för att kunna återanvända dem i en workshop som hålls under deras besök till utställningen.

Att inspirera barnen är viktigt då det är dem som kan vara med och förändra vårt konsumtionssamhälle. Att också rikta sig mot kläder är en självklarhet då det är en produkt som har extrema produktionskostnader när det kommer till miljön.

Med föreläsningar på biblioteket samt workshops på miljöverkstaden, så försöker man uppmuntra även vuxna till att tänka mer på att återbruka sina produkter.

Fotnot: Utställningen Nytt stuk med återbruk arrangeras i samarbete med Fredriksdal museer och trädgårdar och NSR. Efter invigningen är utställningen öppen för bokade klasser i årskurs 3 under veckorna 4 och 5. Allmänheten är välkommen onsdagarna den 24/1 och 31/1 klockan 14-16 och helgen den 27-28/1 klockan 10-16.

Publicerad 19 January 2018 09:45

Lokaltidningen Helsingborgs nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag