Så blir nya Vasatorpsvägen

Gatan byggs delvis om för att förbereda för nya expressbussen

HELSINGBORG. I juni 2019 ska kommande Helsingborgsxpressen börja trafikera linje 1 i Helsingborg. Snart ska Vasatorpsvägen göras om för att förbereda för den nya superbussen, som motsvarande busstypen som används i Malmö har kallats.

Från mitten av februari till juni 2018 stängs Vasatorpsvägen av helt mellan Regementsvägen och Blåkullagatan. Under tiden vägen är avstängd hänvisas fordonstrafiken till andra vägar.

Hela ombyggnaden av Vasatorpsvägen ska om allt går som det ska vara klar till årsskiftet 2018/2019.

De som normalt reser med linje 26 och linje 27 till/från Drottninghög får en annan resväg när Vasatorpsvägen stängs av och hållplatsen Minörgatan stängs. För resa mot centrum och för resa mot Tostarp och Väla By kan du ta bussen från den närliggande hållplatsen på bussgatan. Här kommer bussen att stanna i båda riktningar.

Mer information om detta finns på skanetrafiken.se/helsingborgsexpressen

Ombyggnation

Detta ska kommunen göra:

  Skapa mittförlagda busskörfält på Vasatorpsvägen

  Bygga tre nya hållplatslägen med bättre och längre väderskydd

  Skapa grönska i form av bland annat en allé

  Sätta upp ny belysning längs hela gatan

  Skapa flera nya och säkra passager över Vasatorpsvägen

  Sätta upp nya trafiksignaler

  Bygga ett gång- och cykelstråk längs med vägen

  Skapa en ny anslutning till Larmvägen och ny infart till Drottninghög C

Källa: Helsingborgs stad

Publicerad 09 February 2018 09:28