(S): "Låt unga få åka kollektivt gratis sena kvällar och nätter"

Flertalet utspel om ungdomsinsatser

HELSINGBORG. Under torsdagen gjorde (S) flertalet utspel om ungdomssatsningar för att öka tryggheten bland unga.

En av dem var gratis kollektivtrafikresor sena kvällar och nätter för unga i Helsingborg.

– Vi vet att det finns många unga som i dag känner sig otrygga när de ska hem från sena aktiviteter. Genom att ta bussen istället för att gå genom mörka gränder och parker skulle den upplevda tryggheten per automatik höjas, säger Ola Möller (S), kommunalråd i oppositionen, till Lokaltidningen.

Partiet vill även låta undersöka möjligheterna att införa flexibla stopp på nattbussarna. Alltså att busschauffören, om möjligt, kan göra fler stopp än vad som står angivet i busslinjens tidtabell. Detta för att passagerare inte ska behöva gå så långt hem när det är mörkt ute.

Såna här insatser för att få unga att må bättre kommer på sikt att betala sig själv

Hur tänker ni er att detta ska finansieras?

– Detta är ett förslag som läggs som jag räknar med kommer att följas upp i höst inför det att budgeten ska tas. Förhoppningsvis har en kostnadsberäkning då tagits fram, säger socialdemokraten som inte tror att det kommer att bli dyrare än när man införde gratis kollektivtrafikresor för 75-plussare i kommunen.

– Sedan tycker jag att man kan ställa sig motfrågan vad unga som mår dåligt kostar. Vi vet att den psykiska ohälsan bland unga är hög. Såna här insatser för att få unga att må bättre kommer på sikt att betala sig själv, tror (S)-politikern.

Ett annat utspel rör det här med att kunna ladda sin mobiltelefon. Mobilen är idag en integrerad och självklar del av ungas liv, menar Ola Möller.

– Vi har sett att många unga använder sin mobiltelefon frekvent och sen står man där plötsligt och den laddar ur. Då upplever många en otrygghet av att inte kunna ringa hem, säger Ola Möller som bland annat sitter med i barn- och utbildningsnämnden och som ledamot i kommunstyrelsen.

Nu vill Socialdemokraterna att det ska satsas på fler laddplatser för mobiltelefoner i staden. Det kan bland annat vara vid busshållplatser och andra platser där många befinner sig. Redan i dag finns det platser i bland annat hamnen där det går att ladda sin telefon, berättar han.

Ola Möller.

Ola Möller.

Vidare föreslår Socialdemokraterna att alla skolor ska ha elevskyddsombud. Detta finns på somliga skolor i dag, men enligt Ola Möller finns det i dag ingen sammanställning över antalet.

– Vi har ställt frågan i barn- och utbildningsnämnden men ingen vet hur det ser ut i dag, uppger han.

Elevskyddsombud på samtliga skolor skulle ge andra perspektiv på brister i arbetsro och arbetsmiljö, på vilka platser som upplevs som otrygga, information om var incidenter uppstår och så vidare, menar han.

– Jag är övertygad om att de skulle se saker som du och jag inte skulle göra.

Oppositionspartiet vill även se över de multiarenor som finns i de olika delarna av staden.

– Det är inte rimligt att vissa stadsdelar har fantastiska multiarenor med konstgräs och ljussättning samtidigt som ungdomar i andra delar av staden får springa runt i mörkret på asfalten, menar han.

De olika förslagen på åtgärder från Socialdemokraterna anges i en motion som partiet presenterade på torsdagen.

Publicerad 22 February 2018 07:01

Lokaltidningen Helsingborgs nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag