Miljonsatsning ska öka tryggheten

Ska vara på plats i främst särskilt otrygga områden

HELSINGBORG. Ytterligare två miljoner satsas för att öka tryggheten på olika platser i Helsingborg. Genom fler trygghetsvärdar ska vuxennärvaron öka.

Den nya satsningen är ett komplement till övriga trygghetsatsningar i staden, skriver de styrande blågröna partierna i ett gemensammt uttalande till media via mejl.

– Avsaknaden av vuxnas närvaro kvälls- och nattetid märks tydligt på flera platser i staden. Trygghetsvärdarnas arbete är viktigt för att balansera upp detta och därigenom öka tryggheten, säger Christian Orsing (M), ordförande beredningen för ett tryggare Helsingborg, i pressutskicket.

"Trygghetsvärdarnas primära uppgift är att arbeta kontaktsökande och trygghetsskapande i områden där otryggheten är hög. De kommer vara en flexibel resurs som förstärker stadens närvaro, främst under kvälls- och nattetid, på de platser där behovet bedöms som störst", står det vidare.

Fler trygghetsvärdar alltså. De ska samverka med kommunens mobila team, räddningstjänsten, polisen samt stadens nattvandrare och brobyggare.

Genom att de tillsammans har god kännedom om områdena som berörs, och nu blir fler, hoppas de styrande partierna att deras kontaktsökande arbete ska fungera förebyggande för ungdomar som riskerar att hamna i en destruktiv livsstil.

– Genom denna satsning får staden större möjligheter till närvaro i det offentliga rummet. När det behövs, där det behövs. Kriminaliteten sover inte, då kan inte stadens trygghetsarbete göra det heller, fortsätter Christian Orsing.

Publicerad 02 March 2018 09:01

Lokaltidningen Helsingborgs nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag