Lyckad motionssatsning på Helsingborgsskolor ska spridas

Andra kommuner vill ta efter lyckade konceptet

HELSINGBORG.

På 14 skolor i kommunen bedrivs en satsning som ska göra det naturligt för eleverna att röra på sig mer. Efter vårterminens slut ska en utvärdering visa hur man ska gå tillväga för att involvera resten av kommunens skolor.

"Bli ditt bästa jag" startade som ett pilotprojekt på Bårslövs skola 2014 och sedan dess har ytterligare 13 skolor hakat på konceptet.

Bakgrunden var att man kunnat se att barn generellt spenderade mer och mer tid framför datorn eller läsplattan samtidigt som många åt sämre och hade mindre ork i skolan.

Klara Andersson på Husensjöskolan testar på tennis under en av aktiviteterna.

Klara Andersson på Husensjöskolan testar på tennis under en av aktiviteterna. Foto: Joel Winqvist

Tanken med satsningen är att på varje rast ha aktiviteter som alla elever kan vara med på oavsett tidigare kunskap om aktiviteten eller inte. På plats är fritidsledare och ibland även representanter för föreningslivet. När skoldagen är slut finns också möjlighet till en kreativ och inspirerande fritid via fritidsgårdar, mötesplatser och föreningar.

Satsningen har visat sig ge goda resultat. Enkäter som eleverna har fått fylla i samt flera utvärderingar som har gjorts, har visat att eleverna rör på sig mer, mår bättre, orkar mer och får bättre studieresultat, genom att röra på sig varje rast, förklarar Bilal Elrameid som håller i satsningen på skolorna.

Verksamheten har dessutom gjort eleverna lugnare vilket har gjort att de lär sig bättre och också mår bättre, berättar han.

"Detta kommer vi att prioritera"

– Jag trodde det skulle bli bra, men det blev ett ännu bättre resultat. Vi har aktiviteter som alla kan vara med på, säger han och förklarar att även de elever som normalt inte säger sig kunna eller vilja vara med på vissa aktiviteter nu också vill delta.

– Just nu har vi ungefär hälften killar och hälften tjejer eller kanske 45 procent tjejer och 55 procent killar som deltar varje rast, förklarar han.

Bilal Elrameid under en av aktiviteterna.

Bilal Elrameid under en av aktiviteterna.

Under tiden projektet hade sin pilotstudie gjordes också enkäter löpande med eleverna. Enkäterna innehöll även en fråga om hur många som åt frukost innan de kom till skolan. Svaren visade att cirka 30 procent av eleverna inte åt frukost innan de kom till skolan. Då valde man att också erbjuda eleverna frukost på skolan en gång i månaden.

– Vi vill visa för skolorna att det inte är så dyrt att köpa in matvaror så att de kan servera frukost varje morgon, menar Bilal Elrameid.

Han berättar att skolor från andra kommuner sneglar på konceptet och kan tänka sig att ta efter det.

– Det är såklart glädjande att vi uppmärksammas för detta, tycker barn- och utbildningsnämndens ordförande Christer Rasmusson (L).

Målet är att vara på alla skolor i hela kommunen framöver. Christer Rasmusson berättar att man kommer att göra en utvärdering efter vårterminens slut.

– Då kommer vi att titta på hur vi ska arbeta med detta i framtiden, säger han.

En av sakerna man ska kika på är bemanningen.

– Hittills har vi klarat av satsningen utan nyanställningar, säger han och fortsätter:

– Efter utvärderingen kommer vi att ta ställning till om det behövs mer resurser. Detta är kanske något vi får prioritera inför budgeten 2019, säger skolpolitikern.

Nikita Carlsson uppskattar att man får träffa fler skolkamrater i olika årskurser.

Nikita Carlsson uppskattar att man får träffa fler skolkamrater i olika årskurser. "Och det är roligt att testa lite olika idrotter", säger hon.

Tillsammans med idrotts- och fritidsnämnden och stadsbyggnadsnämnden är tanken att skolpolitikerna också ska se över behovet av att skapa fler utomhusmiljöer för aktiviteter och rörelse för ungdomarna, såväl på skoltid som på ledig tid.

Christer Rasmusson ser gärna att samtliga skolor i Helsingborg omfattas av satsningen "inom något år", som han säger.

– Detta kommer vi att prioritera. Vi vill att alla skolor ska bli inspirerade av ”Bli ditt bästa jag”, säger han och utvecklar varför:

– Det är positivt för detta förbättrar såväl den psykiska hälsan som den fysiska. Och det är intressant att forskning visar att rörelse skapar bättre förutsättningar för inlärning. Därför är det här ännu mer intressant.

Publicerad 06 March 2018 11:42

Lokaltidningen Helsingborgs nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag