Busshållsplats vid rådhuset stänger

Ny deletapp i arbetet med Järnvägsgatan på gång

HELSINGBORG.

Nästa vecka stängs busshållplatsen på den östra sidan av Järnvägsgatan/Drottninggatan inne i Helsingborg city av. Det när det omfattande arbetet med paradgatan går in i en ny fas.

Sedan början av januari arbetas det med den andra etappen av ombyggnaden av Drottninggatan och Järnvägsgatan. Hela etappen omfattar Drottninggatan mellan Stortorget i söder och en bit upp på Hälsovägen förbi S:t Jörgens plats. Etappen är indelad i åtta olika delar där det arbetas under olika tider och man startade vid Sundstorget på östra sidan, längs sträckan mellan Hästmöllegränden och Norra Strandgatan.

Den 27 mars, tisdag i nästa vecka, stängs busshållplatsen på den östra sidan av Drottninggatan av. Detta trots att arbetarna ännu inte är klara med den första deletappen. Man gör detta för att inte tappa tid i processen.

Det har bland annat att göra med att deletappen vid Sundstorget är försenad, bland annat för att staden och dess entreprenörer stött på ledningar i marken som inte finns med på ritningar, vilket komplicerat arbetet. Det besvärliga vädret har också bidragit till att man tidvis inte kunnat arbeta i den takt som man först planerade för.

– Vi hade planerat för att bli klara med de nya busshållplatserna vid Sundstorget innan vi fortsatte med andra deletapper, men eftersom det är viktigt för oss att city är tillgängligt och att trafiken ska kunna passera under hela byggtiden, ändrar vi nu ordning på ett par deletapper, säger Klas Östholm, projektledare på stadsbyggnadsförvaltningen, i en kommentar till media.

Påverkan för invånare

    Rådhustorgets busshållplats på den östra sidan är stängd från tisdag 27 mars. Bussresenärer som ska norrut hänvisas till hållplatserna Knutpunkten (Helsingborg C) eller Konserthuset. Se Skånetrafikens webbplats eller appar för aktuell information.

    Ett körfält är öppet i vardera riktningen mellan Stortorget och Norra Strandgatan.

    Du som cyklar kan passera arbetsområdet på cykelbanan på Drottninggatans västra sida.

Läs mer om projektet på helsingborg.se/doj

Publicerad 19 March 2018 14:38