Hotellplaner på Gröningen väcker engagemang hos allmänheten

HELSINGBORG.

Två förslag på hur den planerade hotellanläggningen på Gröningen kan komma att se ut har gått vidare. Flera invånare har engagerat sig i processen – en av dessa är Nils Pihlsgård som inte tycker att det ska byggas något hotell alls.

Hotellplanerna på Gröningen har fått människor att tycka till.

Under tiden som förslagen var på utställning kom 74 yttranden in från allmänheten och det handlar om allt från påverkan på utsikt till trafiksituationen. En tredjedel tyckte att det inte borde byggas någon hotellanläggning alls.

En som delar denna uppfattning är Nils Pihlsgård. Han bor i en lägenhet med sundsutsikt och kommer få sin utsikt påverkad av hotellplanerna. Men det är inte primärt därför han valt att engagera sig och skriva till kommunen för att protestera mot byggandet.

– Gröningen är den finaste platsen i Helsingborg, som allmänheten har stor glädje av. Folk som är här och badar, grillar och umgås. Hotellet tar bort mycket livskvalitet från folk i området, säger Nils Pihlsgård.

"Hotellet tar bort mycket livskvalitet från folk"

Efter att ha sett skisserna på hotellanläggningarna valde han att säga sin mening.

– Jag kunde inte bara tiga. Om jag på något sätt kan påverka det allra minsta så är det bra, säger han.

Nils Pihlsgård vänder sig bland annat emot att anläggningen blir bredare än vad han först trodde och att den täcker mycket av siktlinjen för människor.

Förslaget från Tengbom är ett av de två förslag som gick vidare.

Förslaget från Tengbom är ett av de två förslag som gick vidare. Illustration: Tengbom

– Byggnaderna passar inte in i helheten. Sedan är det så att det byggs ett annat hotell med konferensanläggning fem minuter härifrån vid Ångfärjestationen, behövs det ett hotell till så nära?

Att han är emot förändringar tycker Nils Pihlsgård inte. Däremot vill han värna om allmänhetens plats på Gröningen.

– Om man väl börjar nagga på området så kanske det byggs mer sedan, säger han.

Det kommer in åsikter i frågan med jämna mellanrum, enligt Magnus Ydmark som är chef för samhällsplaneringsenheten.

– Det är många som hör av sig och det är bra att många är engagerade. Det är många aspekter vi väger in, säger han.

Arkitekterna har också besked om att göra ändringar i skisserna och ta hänsyn till faktorer såsom siktlinje.

– Vissa justeringar kommer att göras. Det kommer inte att bli lika brett och inte sträcka sig lika långt norrut som det var tänkt från början. Det ska inte upplevas som en vägg utan det ska finnas siktlinjer. Samtidigt är det en viss volym som måste in, säger Magnus Ydmark.

Arkitektbyråerna har fram till mitten/slutet på april att inkomma med reviderade planer.

– Sedan behöver vi några veckor för att ta ställning till vilket förslag vi går vidare med, så någon gång i början av maj vet vi mer, säger Magnus Ydmark.

Så här tänker sig Lundgaard & Tranberg hotellanläggningen.

Så här tänker sig Lundgaard & Tranberg hotellanläggningen. Illustration: Lundgaard & Tranberg

Publicerad 21 March 2018 00:00