Här ska ett helt nytt bostadsområde på Råå växa fram

På platsen där tidigare vårdhemmet Fregatten låg

RÅÅ.

På platsen där vårdhemmet Fregatten tidigare låg ska i framtiden ett helt nytt bostadsområde växa fram. Nu står det klart att en exploatör tilldelats markanvisning för bygget. Men när spaden kan sättas i marken är i allra högsta grad oklart.

Osäkerheten beror på att detaljplanearbetet för området är långt i från färdigt. Arbetet är i dag i ett utredningsskede, därefter väntar flera steg under processens gång innan en ny plan kan antas och slutligen vinna laga kraft.

Den nya detaljplanen ska möjliggöra för att man ska kunna bygga ett antal flerbostadshus samt att förbereda skydd för högre vattenstånd. På det aktuella planområdet låg tidigare vårdboendet Fregatten, som rivdes för något år sedan.

Området kallas Kvarteret Fregatten och ligger på Råå, nära den historiska bykärnan med restauranger och affärer och i anslutning till ett grönområde längs Råå-ån. Stranden och småbåtshamnen ligger ungefär 600 meter från planområdet.

Vi ser fram emot att göra Fregatten till ett av Råås mest attraktiva kvarter

Nyligen stod det klart att en markanvisning för att bygga cirka 60 lägenheter, 14 radhus, butikslokal och orangeri på området, tilldelats byggherren BAB samt dess systerbolag Fastighet AB 3Hus och Link arkitektur. Området som ska bebyggas är cirka 16 000 kvadratmeter stort. De nya bostäderna föreslås byggas i områdets östra del, intill Landskronavägen.

– Tillsammans med Link arkitektur har vi tagit fram ett helhetsförslag som kommer att göra Rååborna stolta och vi ser fram emot att göra Fregatten till ett av Råås mest attraktiva kvarter, säger Christer Andersson, vd på Fastighets AB 3Hus.

Kvarteret Fregatten blir en helt ny del av Råå med närhet till grönområden, havet och en historisk bykärna. Tanken är att ta avstamp i områdets historia som fiskeläge och dess småskalighet med variationsrik bebyggelse, uppger byggherren i ett pressutskick.

Men när bygget kan dra i gång är helt beroende av hur arbetet med detaljplanen fortskrider, poängterar Christer Andersson när Lokaltidningen ringer upp honom.

– Det är avhängt av detaljplanen, säger han och nämner att det kan inkomma överklaganden som försenar bygget.

Om detaljplaneprocessen fortlöper smidigt skulle byggnationen kunna dra igång i början av år 2020, med inflytt i slutet av 2021 om allt går smidigt, förklarar han.

Publicerad 16 April 2018 00:00

Lokaltidningen Helsingborgs nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag