Skoldag ska föra elever från olika områden närmare varandra

En del i satsningen på att fler ska komma i rörelse

HELSINGBORG.

Den 18 maj sker en alternativ friluftsdag som ska föra elever på tre olika skolor och områden närmare varandra.

Det handlar om satsningen "Bli ditt bästa jag" som Lokaltidningen har skrivit om tidigare. Den finns i dag på 14 olika skolor i kommunen och handlar om att på varje rast ha aktiviteter som alla elever kan vara med på oavsett tidigare kunskap om aktiviteten eller inte. När skoldagen är slut finns också möjlighet till en kreativ och inspirerande fritid via fritidsgårdar, mötesplatser och föreningar.

Hela tanken med satsningen är att unga ska börja röra på sig mer.

Den 18 maj görs ett steg till i satsningen. Till vardags görs satningen på respektive skola, men under den aktuella dagen ska tre skolor som är med i satsningen sammanföras och ha en gemensam "Bli ditt bästa jag"-dag.

"Dagen blir som en alternativ friluftsdag med målet att förra samman elever och minska avståndet som idag finns mellan elever och de olika områdena i staden de kommer ifrån", skriver Bilal Elrameid som håller i satsningen på skolorna, i ett mejl till Lokaltidningen.

Under dagen kommer cirka 220-280 elever från skolorna Gustavslund, Ättekullaskolan och Holstagårdsskolan att delta. Övningarna sker på Olympiafältet.

"Bli ditt bästa jag"-dagen går i linje med Fritid Helsingborgs övriga verksamheter och projekt som till exempel Zonen och the Basement där man vill skapa rörelse mellan de olika områdena samt skapa bra mötesplatser för ungdomarna att träffas på men också aktiveras tillsammans", skriver Bilal Elrameid.

Publicerad 01 May 2018 08:00

Lokaltidningen Helsingborgs nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag