Larm om risk för ohälsa på Ica-lager i Helsingborg

Skyddsombud ser risker med nytt arbetsschema

HELSINGBORG. Handels befarar att ett nytt arbetsschema för en avdelning på Icas lager i Helsingborg kan leda till ohälsa, enligt handlingar som inkommit till Arbetsmiljöverket. Ett skyddsombud, som kräver åtgärder, pekar bland annat på flera sexdagarspass och hög risk för dålig återhämtning.

Enligt arbetsmiljölagen ska en arbetsgivare omgående besvara ett skyddsombuds begäran om åtgärder. Om skyddsombudet inte är nöjd med beskedet kan han eller hon lämna frågan vidare till Arbetsmiljöverket. Det kan också hända att ett skyddsombud skickar en kopia på begäran till Arbetsmiljöverket för kännedom redan när begäran skickas till arbetsgivaren.

Publicerad 14 May 2018 13:17