S-toppen: "Det behövs ett nytt ledarskap i Helsingborg"

Här är Socialdemokraternas vallöften

HELSINGBORG.

Klassiska välfärdsfrågor, trygghet och stadsutveckling. Och så ett äventyrsbad. Socialdemokraterna siktar på ett maktskifte i höst.

Socialdemokraterna i Helsingborg har nyligen släppt sitt vad man kan kalla för valmanifest, eller "kommunpolitiska handlingsprogram" som de själva benämner det.

Partiet har mycket på sin att-göra-lista, men vill särskilt lyfta områdena vård och omsorg, skola, trygghet och stadsutveckling. Ett hett förhandstips är att trygghetsfrågan kommer att bli en av de absolut mest dominerande frågorna i Helsingborg inför höstens val den 9 september. Inte minst med tanke på att polisens siffror visar på att många upplever en otrygghet i vissa stadsdelar i Helsingborg.

Det finns skolor i Helsingborg där alla lyckas. Och så finns det skolor där långtifrån alla lyckas

– Tryggheten är en fråga som är viktig för väljarna, och vi ser det. Därför är det naturligt att vi har en politik för det, säger partiets oppositionsråd Jan Björklund, som tillsammans med Anna Ingers och Maria Ward utgör partiets toppnamn i valet.

När det kommer till trygghetsfrågan lägger hans parti tonvikten vid förebyggande åtgärder. Fler trygghetsvärdar och övervakningskameror i brottsutsatta områden, nolltolerans mot hedersförtryck och krafttag mot narkotikaförsäljning är några satsningar partiet vill göra, men även öka satsningen på föreningar som tar socialt ansvar. Man har även lanserat ett trygghetspaket på Söder som bland annat handlar om att göra delar av Södergatan till en gågata, satsa på en saluhall intill badhuset, generellt öka attraktiviteten i området och minska på nedskräpningen.

Trygghetsfrågan kan dock lika gärna glida över till vad som sker i skolans värld, enligt Jan Björklund.

– Grunden är att alla lyckas i skolan, säger han och lanserar här ett vallöfte: en kvalitetshöjning i skolan.

– Det finns skolor i Helsingborg där alla lyckas. Och så finns det skolor där långtifrån alla lyckas. Den utvecklingen får inte fortsätta, säger Jan Björklund.

Partiet vill styra resurser till skolor i områden med större utmaningar än andra. Med bland annat lönetillägg vill man locka förstelärare att söka sig dit. Lärarna ska också få mer tid med eleverna.

– För mycket administration läggs på lärarna i dag. Det finns andra personer som kan sköta de uppgifterna, menar Maria Ward.

(S) vill även stärka elevhälsan och arbetsmiljön för alla på skolan.

När det kommer till vård och omsorg vill partiet öka antalet LSS- och vårdboenden med utökat självstyre.

– Åbrädden och Kungshult är två bra exempel på där man har lyckats, menar Anna Ingers.

Funkar inte skolan, välfärden och äldreomsorgen så är man inte heller trygg

Fler träffpunkter och att maten ska hålla en hög kvalitet är två saker som ska ske om partiet kommer till makten, lovar dem.

– Och vi vill bryta den ofrivilliga ensamheten, säger Anna Ingers om partiets vallöfte.

Hon pekar på att deras prioriterade områden ofta hänger ihop.

– Funkar inte skolan, välfärden och äldreomsorgen så är man inte heller trygg, menar hon.

Socialdemokraterna vill bygga en vacker, trygg och sammanhållen stad. Jan Björklund anser att sättet det byggs på i dag i staden gör att siktlinjerna ibland förstörs.

– Man måste visa hänsyn när man bygger.

Får (S) som de vill ska koloniområden, grönytor och parker i staden vara kvar och inte byggas på. Förtätning ska ske med försiktighet, uttrycker man.

Förtätas det för mycket idag, tycker ni?

– Det är alltid fel om man förtätar grönområden, uttrycker Jan Björklund.

Några ytterligare satsningar partiet vill göra:

    inrätta skyddat boende för utsatta kvinnor

    stärka områdesbiblioteken

    fler generationsöverskridande mötesplatser

    genom samverkan med högskolor/universitet dubbla antalet studenter på Campus

    bygga ett nytt äventyrsbad i Helsingborg

– Det behövs fler simhallar. Det handlar om att kunna locka hit fler besökare men en sådan här satsning skulle verkligen också gynna helsingborgarna, enligt Maria Ward.

– Det behövs ett nytt ledarskap i Helsingborg, sammanfattar Björklund.

Varför behövs det?

– Helsingborg behöver en ny inriktning. Med en tydligare satsning på välfärden och på att höja kvaliteten, svarar han.

Publicerad 17 May 2018 11:59