Yrkescollege och fler entreprenörer – så kan Helsingborg utvecklas

Flertalet förslag från reformgrupper lanseras

HELSINGBORG.

Styrande politiker har tagit hjälp utifrån för att skissa på lösningar på hur Helsingborg kan fortsätta utvecklas. Nu ska förslag som ett yrkescollege och hur Helsingborg kan få fram fler entreprenörer utredas.

Bakgrunden är att de blågröna partierna under våren 2017 valde att sätta fokus på fyra övergripande områden som man ansåg har stor utvecklingspotential och som kommer ses som viktiga framöver. Det handlar om digitalisering, integration, företagande och klimat.

Man tillsatte en reformgrupp för vardera område. Grupperna innehöll personer med särskild kompetens, personer från såväl näringslivet, akademien som från föreningslivet och kommunen. Detta för att arbeta fram förslag som kan stärka Helsingborg inom de fyra områdena.

Det finns brist på kompetens inom många yrken

– Det är jättespännande. Personer från olika delar av landet och samhällssektorer som har fört med sig sin kompetens och har lagt förslag som gagnar Helsingborg, menar det liberala kommunalrådet Maria Winberg Nordström som säger att det här är lite av ett nytt begrepp som staden tar.

Nu har grupperna tagit fram förslag inom de olika områdena, förslag som nämnderna sedan ska utreda vidare. Hon är dock tydlig med att arbetet nu är i ett tidigt skede, och förslag ska så småningom konkretiseras ytterligare.

Ett av förslagen handlar om att utreda ett framtida yrkescollege.

– Det finns brist på kompetens inom många yrken, menar kommunalrådet.

Här föreslås en ny utbildningsform för de som har eller har haft svårt att avsluta, och ibland att starta, en fullständig gymnasieutbildning på grund av olika omständigheter.

– Nivån får vara den som marknaden efterfrågar, menar Maria Winberg Nordström om utbildningen.

Ett annat förslag handlar om att få fler att cykla. Här finns det tankar på att friskvårdsbidrag för kommunanställda ska kunna användas till cykelrelaterade kostnader, exempelvis cykelreparationer. Sedan tidigare finns det möjlighet att använda bruttolönebidraget för att exempelvis köpa sig en ny cykel, eller en elcykel.

– Vi vill se om man kan utveckla det ytterligare, säger liberalen som påpekar att det här även är en fråga för Skatteverket som är den instans som definierar vad som är avdragsbart.

– Förslaget ligger i linje med vår målsättning att minska fordon som drivs med fossilbränsle och öka användandet av andra trafikslag, säger hon.

Det finns företag som har en massa bra förslag i byrålådan men inte har tiden att genomföra sina idéer

En annan satsning handlar om att skapa en kreativ mötesplats för blivande och existerande företag.

– Ett spännande förslag. Man ser att det finns företag som har en massa bra förslag i byrålådan men inte har tiden att genomföra sina idéer. Och så finns det människor som vill bli företagare men saknar idéer. Detta kan vara ett sätt att dela med sig av dem, menar hon.

Ett angränsande förslag handlar också om att det ska bli lättare för fler av stadens elever att prova på entreprenörskap.

– Vi ser det som positivt om det för fler elever kan bli lika självklart att skapa sitt eget arbete som det är att bli anställd, säger Maria Winberg Nordström.

Och kanske kan Helsingborgsskolorna komma att samlas kring en UF-liknande tävling framöver. Det är i alla fall en tanke som också den ska utredas.

Publicerad 25 May 2018 11:45

Lokaltidningen Helsingborgs nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag