All LSS-verksamhet ska samlas under ett tak

HELSINGBORG. Idag finns myndighetsutövning och verksamhet inom LSS inom både vård- och omsorgsnämnden och socialnämnden. Men en tidigare utredning har föreslagit att det finns flertalet vinster att göra om man kan samla all LSS-verksamhet i staden under en och samma nämnd. Vård- och omsorgsnämnden har i sin utredning som presenterades förra året kommit fram till att all LSS-verksamhet borde ligga under vård-och omsorgsnämnden. Även socialnämnden har tidigare ställt sig bakom förslaget.

"Utredningen visar också att en samlad LSS-verksamhet ger en bättre helhet och en mer rättssäker myndighetsutövning. Att samla verksamheten inom en nämnd medför också en bättre hushållning med stadens ekonomiska medel och resurser. Utredarna har också konstaterat att en flytt av verksamheten inte skulle innebära några nämnvärda konsekvenser för stadens nuvarande brukare", står det bland annat i rapporten där det även gick att läsa följande:

"Utredningens förslag är därför att flytta den myndighetsutövning enligt LSS och de fyra boenden inom LSS som idag finns inom socialnämnden till vård- och omsorgsnämnden."

Nyligen gick förslaget igenom i kommunstyrelsen och nu går ärendet vidare till fullmäktige för beslut.

Publicerad 06 June 2018 11:00

Lokaltidningen Helsingborgs nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag