Miljöpartiet ser gärna ett mittenstyre i Helsingborg

Lanserar sina satsningar inför valet

HELSINGBORG.

Miljöpartiet ser gärna ett mittenstyre med flertalet partier och att de traditionella blocken tas bort, under nästa mandatperiod.

Detta eftersom flera partier, Mp inräknat, uppgett att de inte vill samarbeta med Sverigedemokraterna, som i 2014 års kommunval fick 17,43 procent av rösterna.

– Vi måste kanske titta på ett mittenstyre på något sätt. Att vi sitter ner ett gäng partier och säger "hur ska vi få ihop den här staden så att våra medborgare får det de behöver och att de beslut som behöver tas tas", säger Miljöpartiets förstanamn till fullmäktige Marcus Friberg.

Vilka partier som skulle vara närmast för Miljöpartiet i Helsingborg att i så fall samarbeta med, vill han dock inte ge några besked om när Lokaltidningen träffar honom och partikollegan Sofia Kamlund för en intervju om partiets program inför valet.

– Det måste vara fler partier än vi. Om det inte är så att vi ska få 50 procent, säger han och tillägger:

– Men det får vi kanske inte riktigt, säger han och ler.

Grunden till psykisk ohälsa kan komma, eller motverkas, i skolan. Klimat - och miljötänket hoppas vi ska börja i skolan

Partiet styr under nuvarande mandatperiod tillsammans med Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna. Miljöpartiet kan tänka sig ett nytt samarbete med alliansen, som Lokaltidningen tidigare har rapporterat om. Men lika öppet är partiet för ett samarbete med Socialdemokraterna.

– Det beror på utgången av valet, säger Sofia Kamlund som står som andranamn på partiets fullmäktigelista.

Mp går till val med ett program med extra fokus på skola, psykisk hälsa och kanske främst: klimat och miljöfrågor.

– De här vävs ihop. Grunden till psykisk ohälsa kan komma, eller motverkas, i skolan. Klimat - och miljötänket hoppas vi ska börja i skolan, menar Sofia Kamlund.

Stärkt elevhälsa och att införa nya tjänster i skolan som ska minska den administrativa bördan för personalen är två tydliga satsningar på skolområdet.

– Kanske rastvakter inte är något som man behöver ha femårig pedagogisk utbildning för, exemplifierar Marcus Friberg som själv har en bakgrund som lärare.

Hur ska då klimatet och miljön i Helsingborg få ett lyft, enligt Mp?

– Jag tror att man måste göra det enkelt för invånarna att leva klimatsmart. Vi ska ge dem verktygen till detta, säger han.

Några satsningar partiet vill göra på området är att bygga nya cykelbanor och att bygga ut befintliga, satsa på bättre kollektivtrafik, att satsa på en cykelpool och fler laddstolpar.

Det gröna partiet vill gärna se färre bilar på Helsingborgs gator. Ett led i detta är att göra Stortorget och Hamntorget fria från bilparkeringar, införa gångfartsområden i hela stadskärnan och att göra Södra respektive Norra Storgatan i city till sommargågator. Alltså att slopa biltrafik på de här gatorna under sommaren. Sistnämnda satsningen har partiet försökt få till tidigare.

– Eftersom det inte har blivit realitet så kan vi ju inse att vi inte har nått ända fram i det här samarbetet. Och nu vill vi lansera det igen, säger Marus Friberg som nämner att detta bland annat leder till mer plats för uteserveringar.

Man skulle kunna tolka era satsningar som att ni är bilfientliga?

– Nej, hade vi varit det hade vi föreslagit att det inte skulle kunna få komma in en enda bil i centrum. Men vi ser att bilen har sin plats för människor som behöver ta sig fram, till exempel folk som bor på landsbygden eller har svårt att ta sig fram på andra sätt och som måste ha bil, säger han.

Jag brukar säga att tänk om alla skulle gå runt med stora badringar på sig på Kullagatan. Det hade man ju inte accepterat...

För att beskriva behovet av mer plats för människorna som blir allt fler i centrum, gör Marcus Friberg en udda jämförelse.

– Jag brukar säga att tänk om alla skulle gå runt med stora badringar på sig på Kullagatan. Det hade man ju inte accepterat för det tar för mycket plats. På samma sätt måste vi ha samma perpektiv när vi bygger vår stad.

En fråga som väckt en hel del irritation hos pendlare till och från Höganäs är de köer som ofta uppstår på väg 111 norrut. På sikt behövs någon form av spårbunden trafik satsas på mellan Helsingborg och Höganäs, menar kommunalrådet. Men Miljöpartiet har även kommit med ett något udda förslag, för att råda bot på trafiksituationen. Istället för köer: ta båten till Höganäs!

– I vårt program har vi med vattenburen kollektivtrafik. Det här är ett sätt att utmana tanken på vad kollektivtrafik är. När människor vill bygga ut E6:an till trefiligt, så vill vi zooma ut lite och tänka: finns det andra sätt vi kan lösa det på? menar han och säger att en båtsatsning skulle kunna vara ett klart snabbare sätt att lösa situationen på i väntan på en långsiktig sådan för de som i dag jobbar och går i skolan och dagligen pendlar på sträckan.

Publicerad 11 June 2018 11:59

Lokaltidningen Helsingborgs nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag