Nytt program ska beskriva värdefull natur i Helsingborg

Antogs under tisdagen i fullmäktige

HELSINGBORG. Under tisdagen klubbade kommunfullmäktige ett natur- och kulturmiljöprogram, som beskriver värdefull natur och kultur på Helsingborgs landsbygd.

Programmet har tagits fram för att få ett aktuellt och tillgängligt kunskapsunderlag för hela kommunens natur- och kulturmiljöer. Programmet ska vara en hjälp i arbetet med översiktsplanering, detaljplanering och för att bilda naturreservat samt kunna användas som underlag för landsbygdsutveckling, undervisning, studiecirklar med mera.

– Att ha tillgång till natur, rekreation och friluftsliv är viktigt för en god livskvalitet. En ökad kunskap ger också en ökad förståelse för vikten av att ta hand om vår natur- och kulturmiljö, säger Ami Cvitan Trellman, strategisk planerare på stadsbyggnadsförvaltningen, i en skrivelse till medierna.

Publicerad 13 June 2018 16:00