Insänt: "Därför krävs utökad undervisningstid i skolan"

Av
Insänt

INSÄNT. Eleverna i Helsingborgs skolor har nu gått på sommarlov efter en termin där de allra flesta jobbat hårt och ansträngt sig för att lära sig nya saker. Precis som det ska vara. Bra utbildning lägger grunden för att alla barn ska få en bra start i livet och utifrån sina förutsättningar kunna förverkliga sig själv och sina drömmar. Det ska aldrig vara kön, religion eller bakgrund som sätter gränserna. Utan bara vad man själv vill och gör. Då krävs en trygg skola som håller fokus på att förmedla kunskap.

En av de största prövningarna skolan står inför är att antalet elever som kommer från andra länder och har liten eller ingen skolbakgrund ökar. Att vi klarar av att möta det är avgörande för att dessa elever ska kunna bli en del av vårt samhälle och inte hamna i långvarigt utanförskap.

Det kommer kräva att vi vågar tänka nytt och utmanar dagens sätt att arbeta.

Skolresultaten i Helsingborg är goda jämfört med andra skånska kommuner sett till elevernas genomsnittliga meritvärde, men fortfarande är det alldeles för många som går ut grundskolan utan fullständiga betyg. Enligt Skolverkets statistik gick 363 elever i Helsingborg ut nian 2017 med underkänt i ett eller flera ämnen, 228 av dessa unga helsingborgare saknade till och med behörighet till ett gymnasialt yrkesprogram. Det är oacceptabelt.

Att förmedla kunskap är skolans viktigaste uppgift. En förutsättning för att fler elever ska lämna grundskolan med fullständiga betyg är att skolan lyckas förmedla mer kunskap till fler elever.

Vi moderater vill därför ha utökad undervisningstid så att alla elever får tillgång till skickliga lärare under fler timmar av sin studietid. Svenska elever går i tid nästan ett helt år mindre i skolan än elever i jämförbara länder, det är inte tillräckligt. Utöver utökad undervisningstid vill vi göra grundskolan tioårig och därmed förskoleklass obligatoriskt.

För att det ska vara möjligt för fler elever att lära sig mer är det avgörande att skolan är en trivsam och trygg arbetsmiljö för såväl elever som lärare. För vem kan koncentrera sig på lektionen när man är orolig för att bli mobbad på den kommande rasten? Helsingborgs stads skolor har under en längre tid arbetat utifrån Olweusmetoden, en vetenskapligt baserad modell för att komma till rätta med mobbing, vilket har ökat trivseln och tryggheten bland eleverna.

Det arbetet är viktigt och bör fortsätta utvecklas på skolorna i Helsingborg. För att ytterligare öka studieron och tryggheten i skolan krävs även att lärarnas auktoritet i klassrummet stärks. De har rätt till en trygg arbetsmiljö utan oro över att behöva utstå hot och våld.

Vi vill bland annat utreda möjligheten att ge skolorna i Helsingborg möjligheten att införa omdöme i ordning och reda. Lärarna har en avgörande roll för bättre kunskapsresultat. Vi ska ha höga förväntningar på dem, men då måste vi också och se till att de har goda förutsättningar och rätt verktyg för att göra sitt jobb.

Det aktiva skolvalet i Helsingborg är också viktigt för att öka kunskapsresultaten. Aktivt skolval innebär att alla föräldrar måste göra ett aktivt val av skola till sina barn, istället för att alla placeras på den skola som ligger närmst hemmet. Resultatet blir att fler elever får ta del av alla de möjligheter det fria skolvalet bär med sig eftersom inte bara de mest pådrivande föräldrarna undersöker vilken skola som passar just deras barn bäst, utan att faktiskt alla föräldrar tar det ansvaret för sina barns skolgång. Därmed hamnar fler elever på den skola som passar just dem utifrån egna behov och önskemål, och inte beroende på var i Helsingborg de bor. Fritt skolval ökar dessutom konkurrensen mellan skolor, vilket tvingar dem att hela tiden utvecklas och bli bättre.

Tyvärr riskeras valfriheten av att Socialdemokraterna genom den så kallade Reepalu-utredningen kraftigt vill försvåra för friskolor att bedriva sin verksamhet. I Helsingborg går 11 223 barn och unga på en förskola eller skola som drivs av en annan aktör än staden. För oss moderater är det självklart att stå upp för att de ska få fortsätta göra det och för elevers rätt att välja sin skola.

Helsingborgs skolor har mycket att vara stolta över, men de står också inför en del prövningar. Trots att elevernas genomsnittliga meritvärde ligger högt i förhållande till andra kommuner kvarstår det faktum att många unga lämnar grundskolan utan möjlighet att läsa vidare på gymnasiet. Det i sin tur ökar risken för dem att hamna utanför både arbetsmarknaden och samhället. Därför är det avgörande att skolan lyckas med sitt uppdrag att förmedla kunskap så att alla elever utifrån sina förutsättningar kan få en chans att bygga en bra framtid på egna meriter.

Peter Danielsson (M),

kommunstyrelsens ordförande

Eleonora Johansson (M),

gruppledare i barn- och utbildningsnämnden

Publicerad 14 June 2018 09:57

Lokaltidningen Helsingborgs nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag