(V) inför valet: "Alla mår bättre av ett jämställt samhälle"

Vänsterpartiet vill omfördela makt och resurser

HELSINGBORG.

Minskade klyftor och en ökad jämställdhet. Men även satsningar på utbyggd kollektivtrafik och sextimmarsdag. Vänsterpartiet ställer in siktet inför valet.

Ingrid Mattiasson Saarinen, förstanamn på Vänsterpartiets fullmäktigelista, pratar om en omfördelning av makt och resurser i samhället.

– Alla mår bättre av ett jämställt samhälle, förklarar hon, och sammanfattar samtidigt i stora drag det stora målet med partiets politik.

Inför kommunvalet den 9 september lägger partiet särskilt fokus på fem olika områden. Ett av dem är att minska barnfattigdomen. Hur ska man lyckas med detta?

Därför behövs en politik som gör upp med ojämlikheten

Vänsterpartiets svar är bland annat en förstärkt studie- och yrkesvägledning, att yrkesutbildningar bättre ska matcha arbetsmarknadens behov, att låta bygga fler billigare hyresrätter och att förstärka elevhälsan.

Men vänta nu; vad har hyresrätter och yrkesutbildning för vuxna med barnfattigdom att göra? Ingrid Mattiasson Saarinen förklarar att orsaken till att barn är fattiga, är för att deras föräldrar är det.

– Därför behövs en politik som gör upp med ojämlikheten, slår hon fast.

Och boendestandarden varierar kraftigt beroende på i vilket område man bor i, hävdar vänsterpartisterna.

– Helsingborg är en mycket segregerad stad, menar Tomas Gustafsson, som valts in som fjärdenamn på partiets fullmäktigelista. Han menar att det här är en del i att otryggheten upplevs som hög i vissa områden i Helsingborg.

Ett annat fokus för partiet är utökad kollektivtrafik. Man vill låta utreda hur stadsbussnätet kan byggas ut med fler linjer och hur turtätheten kan öka, samt vilka förutsättningar som finns för spårbunden trafik i framtiden.

– Många klagar över att det är långt att ta sig mellan olika ställen i staden, menar Ingrid Mattiasson Saarinen.

Istället för att bygga det omtalade Landborgsgaraget, vill (V) bygga två större parkeringshus. Ett i anslutning till de norra delarna av staden, och ett motsvarande i de södra. Därifrån ska man smidigt kunna ställa sin bil och istället åka kollektivt in till stadskärnan, menar dem.

– Så slipper vi dra in ännu fler bilar i stan, uttrycker hon.

Vidare föreslås satsningar på sextimmarsdag för att undvika att fler i utsatta yrken slits ut.

Många klagar över att det är långt att ta sig mellan olika ställen i staden

Man vill även ge stadens bibliotek ett lyft. Bland annat vill partiet förstärka områdesbiblioteken.

– Och vi vill bygga ett nytt större stadsbibliotek. Var har vi inte sagt men vi ser gärna att man bygger på ett centralt läge mellan norr och söder, menar Ingrid Mattiasson Saarinen som refererar till att betydligt fler besöker lokalerna i dag än 1965 då fastigheten byggdes. Dessutom är byggnaden sliten och arbetsmiljön är dålig för personalen, menar hon.

Fokus ligger även under 2018 på att sätta stopp för vinstdrivande företag inom välfärden.

Vilka kan då partiet tänka sig att samarbeta med efter valet? Det finns samsyn med (S) i flera sakfrågor, och i vissa fall även med Feministiskt initiativ, menar Saarinen.

– Men det är svårt att säga, det beror på hur det ser ut efter valet, menar Jenny Björklund Hansson, femte namn på partiets lista inför fullmäktigevalet, om möjliga samarbetspartners.

Publicerad 20 June 2018 08:00