Miljönämnden får mer pengar – för att slå till mot kriminella

Kommunens udda satsning mot brott utökas

HELSINGBORG.

Miljöverksamheten på kommunen har fått en ny, i sammanhanget udda arbetsuppgift: att slå till mot den organiserade brottsligheten. Nu ska satsningen utökas.

Som Lokaltidningen har berättat om tidigare så har ett delvis nytt sätt att arbeta mot den organiserade brottsligheten i Helsingborg implementerats de senaste två åren. Bland annat samverkar kommunen tätt och mycket och mer än tidigare med olika statliga myndigheter som polisen, tullen, Försäkringskassan, Skatteverket och Kronofogden. Men man använder även de olika kommunala verksamheterna som viktiga verktyg för att komma åt misstänkt brottslighet.

Rent praktiskt kan det handla om att polisen och företrädare för de olika kommunala förvaltningarna slår till mot exempelvis ett kafé eller en restaurang som drivs av personer med kopplingar till kriminella gäng.

I Helsingborg ska det vara svårt att vara kriminell

Ofta kan polisen hitta narkotika eller vapen samtidigt som förvaltningen hittar brister i exempelvis livsmedelshanteringen. Därmed kan näringsverksamheten stängas ner direkt samtidigt som polisen utreder brottet.

Mellan februari och maj i år har man genom Helsingborgs stads samverkansråd totalt besökt tio verksamheter vid sex olika tillfällen. Från stadens sida menar man att de gemensamma kontrollerna har varit mycket effektiva och bidragit till ett tryggare Helsingborg.

Ett av de kommunala verktyg som används och ses som viktiga i sammanhanget är miljöförvaltningen. Nu vill majoriteten i staden tilldela miljönämnden 400 000 kronor extra för att kunna utöka arbetet mot organiserad brottslighet. Målet är att dubbla antalet tillslag.

"Nu skapar Blågröna Helsingborg förutsättningar så att miljönämnden med sina verktyg med tillsyn områdena miljö- och hälsoskydd samt livsmedel kan ständigt vara med i stadens arbete kring trygghetsåtgärder och förebyggande brottsutveckling", skriver de styrande blågröna partierna i ett utskick till medierna.

Pengarna ska tas från kommunstyrelsens kassa för oförutsedda utgifter.

– I Helsingborg ska det vara svårt att vara kriminell – vi ska skapa trygghet för helsingborgarna och då ska vi använda alla verktyg för att visa att vi aldrig ger oss i den kampen, säger Peter Danielsson (M), kommunstyrelsens ordförande, i pressmeddelandet.

Så här kommenterar Anders Lundström (KD) ordförande i miljönämnden, resursförstärkningen, i skrivelsen:

– Det är viktigt att alla står upp i brottsbekämpningen och därför är det en självklarhet att miljönämnden tar sig an detta viktiga uppdrag med ambitionen att hjälpa till att göra Helsingborg tryggare, uttrycker han.

Publicerad 21 June 2018 08:00