S-kritik mot att fritidsgården på Drottninghög stängs

Riksdagsledamot: "Det är beklagligt"

HELSINGBORG.

Multiteket som fungerat som fritidsgård på Drottninghög har stängt ner och än har inget alternativ öppnats upp. Något som stadens S-politiker är kritiska mot.

– Fritidsgården på Drottninghög är helt nödvändig för att bevara det lugn som råder i området, uttrycker Khaled El Khalayeli (S) vice ordförande i idrotts- och fritidsnämnden, i ett pressmeddelande.

Även Yasmine Larsson (S), riksdagsledamot från Helsingborg och som sitter med i socialutskottet, reagerar:

– Regeringen har skjutit till medel för att ge barn och unga en meningsfull fritid, även under sommaren. Bland annat genom de 50 miljoner som tilldelats kommunerna för sommaröppna fritidsgårdar. Det är beklagligt att staden inte svarar upp mot dessa ambitioner, säger hon.

Fritidsgården på Drottninghög är helt nödvändig för att bevara det lugn som råder i området

De lokaler som Multiteket har funnits i ska renoveras, som en del i den större omgörning av stadsdelen Drottninghögs centrum som planeras. Bland annat planerar Helsingborgshem att bygga ett stort antal nya bostäder i området i framtiden, omkring 500-600 lägenheter ska till.

Men stadsdelen är redan barntät som den är i dag. Dessutom är arbetslösheten över snittet i kommunen i området som också upplevt problem med kriminalitet och droghandel som tidningen har skrivit om tidigare. Därmed anses behovet av fritidsverksamhet för ungdomar vara ovanligt stort just här.

Lokaltidningen har tidigare skrivit om kommunens planer på att uppföra ett stort aktivitetshus i Helsingborgs Dagblads gamla tryckeri i närheten. Ett delmål är att den så småningom kan ersätta Multiteket på Drottninghög. Lokalerna i det gamla tryckeriet skulle komma såväl fritidsverksamhet för unga som föreningsliv till gagn, men även fler skulle kunna omfattas av satsningen. Just att verksamheten i lokalerna skulle riktas mot flera olika grupper är Socialdemokraterna positiva till.

Ola Möller ser gärna att tryckeriet blir ett föreningarnas hus.

Ola Möller ser gärna att tryckeriet blir ett föreningarnas hus. Foto: Joel Winqvist/arkiv

Men partiet anser att kostnaden för att använda tryckeriet borde ligga på kommunstyrelsen, eftersom verksamheten ska vara tvärsektoriell.

Ola Möller (S), oppositionsråd säger:

– Vi ser gärna att tryckeriet blir ett föreningarnas hus. Att kommunstyrelsen då tar kostnaden är därför fullt naturligt. Tryckeriet får inte skapa stora undanträngningseffekter i idrotts- och fritidsnämndens budget, uttrycker han.

När Lokaltidningen ringer upp idrotts- och fritidsnämndens ordförande Cecilia Engström (KD) för en kommentar, förklarar hon att det finns fritidsverksamhet kvar i stadsdelen, trots att Multiteket nu är stängt.

– Vi har fritidsledare på plats i stadsdelen, bland annat på Drottninghögsbadet. Dessutom anordnar vi aktiviteter som ungdomar kan åka iväg på. Vi har 62 lovaktiviteter planerade för ungdomar på Drottninghög, Dalhem och Fredriksdal i sommar. Och det är mer än vad det har varit tidigare år, säger hon.

– Vi har även en mobil fritidsgård i form av två flyttbara containrar. De kommer att vara på plats på Drottninghög under delar av sommaren, förklarar Cecilia Engström.

När det kommer till planerna på fritidsverksamhet i det gamla tryckeriet, så har staden skickat in en bygglovsanmälan som man nu väntar på.

– Vi hoppas få igång verksamhet där till hösten.

Publicerad 21 June 2018 12:00