Helsingborg bästa kommunen på miljöarbete – för andra året i rad

Intar förstaplatsen på nysläppt lista

HELSINGBORG. För andra året i rad utses Helsingborg till landets bästa miljökommun, när tidningen Aktuell Hållbarhet rankar landets kommuner.

Det här är också tredje gången som kommunen tar hem förstaplatsen, sedan mätningen startade år 2009.

Enligt Lars Thunberg, (KD), kommunalråd och ordförande i beredningen för livskvalitet, är detta resultatet av ett långsiktigt arbete med fokus på såväl miljö som folkhälsa.

– Staden har länge haft en bred politisk enighet om att ha fokus på ett hållbart miljö- och klimatarbete. Genom livskvalitetsprogrammet bidrar vi också aktivt till de internationella målen i Agenda 2030. Nu får vi ännu ett kvitto på att vi är ledande i det breda arbetet för en hållbar utveckling, säger ett mycket nöjt kommunalråd i ett utskick till medierna.

Några framgångsfaktorer som nämns är kommunens tydliga satsning på sitt livskvalitetsprogram och på miljövänliga tjänsteresor, att ställa och följa upp miljökrav i upphandlingar samt satsningar på fossilfri energi och naturvård.

Det gör Helsingborg till en av världens bästa och mest ambitiösa städer inom miljö

– Ett av stadens mål är att vara ledande inom miljö- och klimatfrågor. Det här priset är ett kvitto på att vårt långsiktiga miljöarbete ger resultat. Vi har sedan 2009, när vi fick priset första gången, legat högt i rankningen, säger Anders Lundström, (KD), ordförande i miljönämnden.

Priset delas ut av Aktuell Hållbarhet måndagen den 2 juli i Almedalen.

– Jag är stolt över att Helsingborg än en gång blivit utsedd till Sveriges bästa miljökommun och lyckas kombinera det med hög tillväxt. Det är så vi bygger smarta och hållbara städer. Vi har lyckats få miljöarbetet att bli en naturlig del i alla stadens verksamheter och lyckats engagera helsingborgarna i arbetet, så priset är verkligen hela Helsingborgs pris, uttrycker Peter Danielsson, (M), kommunstyrelsens ordförande.

– Vårt mål om att Helsingborg ska vara ledande i miljö- och klimatfrågor handlar om att helsingborgarna ska kunna minska sin miljöpåverkan. Det handlar också om att inspirera och sporra andra att ta efter och utmana oss att bli ännu bättre i vårt miljöarbete. Vi ska påminna oss om att Sverige kommer högst i internationella jämförelser inom miljö- och klimat. Det gör Helsingborg till en av världens bästa och mest ambitiösa städer inom miljö, säger Miljöpartiets Marcus Friberg, kommunalråd.

Så här säger Mikael Salo, chefredaktör på Aktuell Hållbarhet, om utmärkelsen:

– Helsingborgs miljöarbete fortsätter att imponera med stor bredd och hög ambitionsnivå. Vi vill lyfta fram föredömen som Helsingborg, och samtidigt vara en blåslampa där det behövs. Kraven för att komma i topp skärps även kontinuerligt. Rankningen fungerar pådrivande för kommunernas miljöarbete. Många kommuner analyserar noggrant tidigare resultat, sina egna och andras, säger Mikael Salo.

På tidningens topp tio-lista över landets bästa miljökommuner tar ytterligare två skånska kommuner plats; det handlar om Lund som tar sjätteplatsen och Lomma som blir tia.

Publicerad 27 June 2018 08:08