Helsingborg får kvalitetsstämpel

Certifieras av Svenska Livräddningssällskapet

HELSINGBORG. Svenska Livräddningssällskapet (SLS) har certifierat Helsingborg som en vattensäker kommun. Därmed får Helsingborg en kvalitetsstämpel för sitt arbete med att förhindra vattenolyckor genom förebyggande arbete.

I Helsingborg finns en vattensäkerhetsgrupp med deltagare från olika förvaltningar och kommunalförbund. Gruppen har tagit fram ett policydokument som beskriver arbetet med vattensäkerhet. Det handlar bland annat om att ha lämplig och korrekt livräddningsutrustning på badanläggningar och badplatser, att satsa på systematisk simundervisning för alla skolelever, att öka säkerhetsmedvetandet hos vuxna, att säkerhetsutbilda personal på badanläggningar, ge information om vattensäkerhet samt att invånare kan låna vattensäkerhetsutrusning som exempelvis flytvästar.

– När vi gått igenom vårt arbete med vattensäkerhet och våra badplatser har vi försökt att se saker ur invånarnas perspektiv och vilken nytta vårt arbete ger dem. Certifieringen är en tydlig fingervisning om att vi är på rätt väg och nu fortsätter vi arbetet för att bli ännu bättre, säger Elisabet Lindberg, strandansvarig på stadsbyggnadsförvaltningen, i en skrivelse till medierna.

Publicerad 27 June 2018 15:00