Matbutikens lokaler på Drottninghög ska rivas – oklart kring framtiden

Diskussioner förs mellan handlare och Helsingborgshem

HELSINGBORG.

Redan efter sommaren vill Helsingborgshem börja riva den fastighet som rymmer bland annat Ica Nära-butiken på Drottninghög. Nu väntar handlarna på besked om när de måste flytta ut, och hur det ska lösa sig med ersättningslokaler.

Drottninghögs centrum ska få ett ansiktslyft och somliga fastigheter ska rivas, som den där Icabutiken håller till i dag, och nya byggnader ska uppföras.

Ica Sverige vill inte satsa på en ny närbutik i andra lokaler i stadsdelen, bland annat med hänvisning till konkurrensen med Ica Maxi på Regementsvägen. De lokala handlarna vill dock fortsätta driva butik i egen regi. De senaste åren har de fört diskussioner med Helsingborgshem som äger fastigheten om ersättningslokaler, men i skrivande stund är parterna inte i hamn.

Det senaste erbjudandet som handlarna har fått handlar om ett ettårskontrakt utan besittningsrätt i lokaler som i sin nuvarande utformning inte är godkända för livsmedelshantering eller kraven på säkerhet och arbetsmiljö när det kommer till posthanteringen.

Ett orimligt erbjudande. Det skulle ge klart mindre intäkter för oss

Dessutom är de lokaler som handlarna erbjudits endast hälften så stora som de 300 kvadratmeter som handlarna uppger att de muntligen kom överens om med Helsingborgshem i våras.

– Ett orimligt erbjudande. Det skulle ge klart mindre intäkter för oss, menar Christina Freij som tillsammans med Per Pellinen driver Ica Nära på Drottninghög.

Men diskussionerna med allmännyttan fortsätter och även om handlarna inte fått något nytt erbjudande att ta ställning till när denna artikeln skrivs, upplever Christina Freij de senaste samtalen som mer konstruktiva än tidigare.

– Jag är förhoppningsfull. Jag upplever det som att vi har samma intressen och delar samma målbild, menar handlaren.

Sedan Ica-butiken på Dalhem stängde ner i våras har motsvarigheten på Drottninghög blivit postutlämningsställe för boende på Drottninghög, Dalhem och Fredriksdal.

Sedan Ica-butiken på Dalhem stängde ner i våras har motsvarigheten på Drottninghög blivit postutlämningsställe för boende på Drottninghög, Dalhem och Fredriksdal. Foto: Joel Winqvist

Med samma intressen menar hon en satsning på stadsdelen och på invånarna som bor där.

– Vad staden gör är att bygga nytt med olika boendeformer. Vi kan bidra med vårt koncept som vi planerat för och det känns klockrent i området som tar ett nytt grepp. Vi kommer inte att ha samma bredd på sortimentet som i dag men vi kan få in mycket ändå, förklarar Christina Freij.

Men för att komma överens krävs dock ett bättre erbjudande, påtalar handlarna.

Sedan Ica-butiken på Dalhem stängde ner i våras är motsvarigheten på Drottninghög postutlämningsställe för boende på Drottninghög, Dalhem och Fredriksdal.

– Här bor en hel del människor som lever i någon form av utanförskap. Vi fyller en stor social funktion. Här finns servicen och kontakten med människor. Det är jätteviktigt, påtalar kollegan Per Pellinen.

Gunnar Blomé, projektchef på Helsingborgshem, håller med Christina Freij om att de båda parterna delar samma målbild.

– Vi jobbar på att hitta en ersättningslokal som passar verksamheten. Det är det vi fokuserar på nu. Samtidigt är det en process med att avveckla verksamheten för att kunna möjliggöra en ny vårdcentral och nya bostäder, säger han.

För oss är det en självklarhet att ha den här typen av verksamhet med ett basutbud av varor samt postservice

Han berättar om att det erbjudande som ligger på bordet nu innefattar en lokal på 135 kvadratmeter men att handlarna i ett andra skede kan få möjlighet att hyra ytterligare omkring 200 kvadratmeter i samma fastighet. Därför erbjuds handlarna en rabatterad hyra under första året. Men det gäller också för bostadsbolaget att komma överens med den hyrestagare som i dag hyr den här delen av fastigheten.

Ärendet kring när de nuvarande lokalerna måste lämnas ligger just nu i hyresnämnden. Under nästa vecka väntas nämnden komma med besked om när lokalen senast måste vara tömd.

Gunnar Blomé berättar att Helsingborgshem vill komma igång med att riva fastigheten redan efter sommaren. Och från Helsingborgshems sida är det viktigt att få till en lösning för invånarna inför framtiden.

– För oss är det en självklarhet att ha den här typen av verksamhet med ett basutbud av varor samt postservice finns kvar och utvecklas i det framtida Drottninghög centrum. Det är en viktig del, menar Gunnar Blomé.

Publicerad 27 June 2018 11:30