Nu ska eventuell HH-förbindelse analyseras på djupet

Trafikverket och dess danska motsvarighet gör gemensam sak

HELSINGBORG/HELSINGÖR.

Nu krokar Trafikverket och danska Vejdirektoratet arm för att på djupet undersöka möjligheterna till en fast förbindelse mellan sundsstäderna.

Den så kallade HH-förbindelsen ska undersökas som vägförbindelse och som väg- och järnvägsförbindelse för resenärer.

Den svensk-danska undersökningen drar igång den 1 juli. De båda myndigheterna kommer att ha två och ett halvt år på sig att gå till botten med utsikterna för en eventuell storsatsning.

– En fast förbindelse mellan Helsingör och Helsingborg har diskuterats i många år. Nu ska vi grundligt undersöka hur en sådan förbindelse kan etableras och finansieras och vilka effekter den ger, säger Peter Bernström, strategisk planerare på Trafikverket, i ett pressmeddelande.

Man kommer bland annat att titta på möjliga sträckningar, hur infrastrukturen i både Helsingborg och Helsingör hade behövt förändras, konsekvenser för person- och godstrafiken samt vad en storsatsning skulle kunna kosta.

Budgeten för den strategiska analysen är 17,3 miljoner danska kronor, varav 7,3 miljoner danska kronor är tillskott från EU.

– Utredningen utgår från en samsyn i båda länderna och ligger till grund för vidare diskussion och eventuella politiska beslut kring vidare arbete med en fast förbindelse, fortsätter Peter Bernström.

Publicerad 27 June 2018 10:48