Svårt få till försäljning av närfångad fisk från Öresund

Lokalpolitiker vill luckra upp regelverket

HELSINGBORG.

Lokalpolitiker vill att invånare ska kunna köpa närfångad, färsk fisk direkt från fiskaren. Men arbetet med att försöka luckra upp regelverket går minst sagt trögt.

Helsingborgspolitiker har tidigare försökt få detta till stånd, genom ett projekt som man har kallat för "Fiskarens marknad på Råå". Men planerna har omöjliggjorts eftersom det på Råå huvudsakligen finns fritidsfiskare, som inte får lov att sälja sin fångst. Det ses inte som ett särskilt troligt alternativ att försöka öka antalet yrkesfiskare i dagsläget, eftersom kraven på yrkesfiskare är höga. Detta har även lokala fiskare på Råå testat tidigare.

– Vi tycker att det är väldigt synd att de få fiskare som finns kvar i vår närhet inte har den lokala marknaden, att få avsättning för sina nyfångade färska fiskar, säger kommunalrådet Lars Thunberg från Kristdemokraterna som är ett av de partier som har drivit frågan lokalt.

Styrande politiker ser gärna att man inför någon form av B-licens som kan ge även de som idag kallas fritidsfiskare möjlighet att sälja sin fiskefångst. Danmarks sandsugning av Öresunds botten är en sak som ses som negativt för fiskets förutsättningar.

Helsingborg har tidigare skrivit under ett upprop för stärkt lokalt fiske tillsammans med ett antal andra svenska kustkommuner.

Fisket är EU-reglerat och därmed är det ganska tung byråkrati. Och det är ett jätteproblem

För en tid sedan bjöd kommunledningen in landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) för att tillsammans med kommunpolitiker och fiskare i området diskutera hur det lokala och småskaliga fisket kan utvecklas. Men ministern har meddelat att han inte har möjlighet att delta den här gången.

Det finns inte så mycket mer att göra på lokal nivå, anser Lars Thunberg och miljönämndens ordförande Anders Lundström (KD) som vi har pratat med.

– Som det är nu kommer vi inte längre. Det vi får jobba på är att driva frågan högre upp. Som kommun kan vi inte göra så mycket mer, menar Lars Thunberg.

– Vi kan beskriva problemet, tillskriva ministrarna och be dem engagera sig i frågan, menar Anders Lundström som hoppas att frågan kan lösas på nationell nivå eller i EU.

– Fisket är EU-reglerat och därmed är det ganska tung byråkrati. Och det är ett jätteproblem. Det skulle Sverige kunna jobba för på ett helt annat sätt i EU. Men de har säkert mycket annat att jobba med, menar Anders Lundström.

Publicerad 02 July 2018 08:00