Beslut: Då måste Ica Nära på Drottninghög lämna sina lokaler

Beslut i hyresnämnden är nu taget

HELSINGBORG.

Nu har hyresnämnden beslutat om att Ica Nära ska lämna sina lokaler på Drottninghögs centrum senast vid årsskiftet.

Som Lokaltidningen skrev om nyligen ska den fastighet som Ica Nära håller till i så småningom rivas. Detta som en del i den större omgörning av Drottninghögs centrum som planeras.

I vår artikel berättade Helsingborgshems Gunnar Blomé att bostadsbolaget hade för avsikt att redan efter sommaren börja riva fastigheten. Men eftersom Icahandlarna och Helsingborgshem varken kommit överens om en lösning för när lokalerna ska lämnas eller om ersättningslokaler, så har saken hamnat i hyresnämnden som nu har tagit beslut om när lokalen ska tömmas.

De båda parterna har lagt fram sina respektive argument. Hyrestagaren har bland annat pekat på att det tar mellan sex och åtta månader att tömma den butiksverksamhet som bedrivits i fastigheten under lång tid. Hyresvärden å sin sida har menat att en rivning av byggnaden är en avgörande del i den omfattande stadsdelsutveckling som ska ske.

Nu har hyresnämnden meddelat att hyresgästen ska ha flyttat senast den 31 december i år. Ett tungt vägande skäl till beslutet är att Helsingborgshem, enligt hyresnämnden, inte har lämnat in underlag om uppgifter om tidsplan för det aktuella projektet eller i frågan om när rivning ska påbörjas, står det i nämndens beslut.

Christina Freij som tillsammans med Per Pellinen driver butiken, är nöjd med beslutet.

– Det känns skönt. I det här läget har hyresnämnden gett oss ett halvår till. Det tycker jag är ett bra incitament till att få fram ersättningslokaler som fyller de behov vi har, säger hon.

Vad innebär detta för invånarna på Drottninghög, enligt dig?

– De har samma intresse som vi. Att ha servicen kvar i centrum. Jag är förhoppningsfull, säger Christina Freij som nu ser fram emot fortsatta diskussioner med Helsingborgshem om ersättningslokaler.

Sofie Lilja är sälj- och uthyrningschef på Helsingborgshem. Hon menar att beslutet i sig inte innebär några större förändringar, däremot får man vänta med rivning av fastigheten och tidsplaner för en del arbeten i området måste justeras.

– Det påverkar våra samarbetspartners och andra aktörer som skulle ha kommit i gång med sina arbeten. Det är bland annat en del markarbeten som ska göras men det kan inte påbörjas förrän butiken är avflyttad, säger hon.

– Nu har vi ett konkret datum att förhålla oss till. Men det är klart att vi hade gärna kommit igång redan till hösten, förklarar hon.

Hur ser ni på att komma till en lösning med Icahandlarna om ersättningslokaler?

– Det är viktigt för oss att det fortsättningsvis finns paket- och postservice i området. Handlarna som har hyrt under en längre tid är en tänkbar aktör. Det finns inget som säger att det måste vara dem (som fortsättningsvis ska driva butik, reds.anm.) men de har kunskaper om området och det finns många fördelar med det.

Publicerad 03 July 2018 11:27