Insänt: "Vänd krisen i skånsk sjukvård"

INSÄNT

Av
Insänt

INSÄNT. Vårdens medarbetare gör fantastiska insatser varje dag, men motarbetas av system som inte håller måttet. Ser vi till tillgängligheten, överbeläggningarna och arbetsmiljön, så befinner sig skånsk vård i kris. Situationen på Helsingborgs lasarett har kallats den värsta i landet.

Att återupprätta välfärdens kärna och vända vårdkrisen är Kristdemokraternas viktigaste fråga. Vi vill införa en skånsk kömiljard, en miljard kronor som riktas till de vårdenheter som lyckas kapa köerna och nå målen. När en sådan stimulans fanns på nationell nivå var köerna kortare i hela landet.

Vårdcentralerna måste rustas upp och fler läkare utbildas, så att alla kan få rätt till en fast läkarkontakt. Var tredje äldre saknar idag den rätten, vilket gör att många hamnar i kläm.

Personalens villkor måste bli mer attraktiva så att fler vill jobba i den skånska vården. Det handlar om god löneutveckling och möjlighet för fler att få en specialistutbildning betald av arbetsgivaren. Många med lång erfarenhet, som varit trogna arbetsplatsen länge, har halkat efter i lön.

Det är inte rimligt att man ska behöva byta arbetsplats för att förbättra sin löneutveckling. Vi vill därför införa en trohetsbonus, ett lönetillägg som premierar vårdens trotjänare.

Dagens system med landsting och regioner som styr över sjukhusvården har passerat sitt bäst före-datum. Var du råkar bo ska inte avgöra vilken vård du får. Det är hög tid att staten tar över ansvaret för sjukhusvården så vi får en jämlikare och effektivare vård som kan klara framtidens utmaningar.

Det tänker vi arbeta för om vi får ditt förtroende i höst.

Anders Lundström (KD)

Regionkandidat, Helsingborg

Maria Berglund (KD)

Regionkandidat, Bjuv

Birgitta Södertun (KD)

Regionkandidat, Ramlösa

Publicerad 09 July 2018 12:10