Skolsköterskorna som ingår i projektet.

Skolsköterskorna som ingår i projektet. Foto: Helsingborgs stad.

Nu kan skolsköterskor förskriva fysisk aktivitet

Sju skolor testar konceptet

HELSINGBORG.

Nu kan elever som har symptom av exempelvis övervikt, koncentrationssvårigheter och psykisk ohälsa få fysisk aktivering på recept av skolsköterskor. Det är en förebyggande satsning där flera aktörer är involverade.

Av
André Kvist

Sju skolor ingår i projektet där skolsköterskor, samt skolläkare, kan förskriva fysisk aktivitet på recept.

Om elever till exempel symptom på psykisk ohälsa ska man kunna få fysisk aktivitet på recept. Detta kan bland annat knytas till hälsosamtal som skolsköterskor håller i förskolan, årskurs 4 och årskurs 7.

– Det gäller att hitta rörelseglädje och där kan skolan och dess personal hjälpa till att motivera eleverna, säger Gustaf Andersson, strategisk utvecklare, Helsingborgs stad.

Initialt fokus ligger på de unga som behöver det mest, alltså som är minst aktiva nu. Det är inte bara att få aktivitet utskrivet utan FaR är en metod som bygger på ett rådgivande samtal, en individuell ordination på recept och en uppföljning, allting utifrån elevens önskemål och förutsättningar. Både aktiviteter på egen hand och aktiviteter hos aktivitetsarrangörer kan förskrivas. Exempelvis cykling bollidrotter och mycket mer. Projektet FaR drivs av samverkansenheten PART.

– FaR, fysisk aktivitet på recept har funnits länge, men det är nytt för barn och unga. FaR är en metod som bygger på vetenskap. Den används för att stödja träningsovana elever som vill lyckas att öka sin fysiska aktivitet. Målet med FaR är att ge eleven möjlighet att bli mer fysiskt aktiv och ge extra stöd under en period. Sen är förhoppningen att eleven hittar en aktivitet som passar och som hen vill fortsätta med, berättar Carolin Emond, en av projektledarna.

Metoden FaR används i andra svenska städer som Göteborg och Stockholm men i Helsingborg har man breddat skälen för att aktiveras och har fler så kallade indikationer. Förhoppningen är att elever som till exempel upplever negativ stress eller önskar bättre koncentration i klassrummet kan få ett aktivitetsrecept utskrivet som förhoppningsvis förebygger symptomen och får eleven att må bättre.

Man har även involverat personalen, utöver skolsköterskorna. Att få den pedagog som står närmast eleven att fråga "hur det går?" eller på andra sätt uppmuntra eleven till att röra sig.

– Nyckelordet är motivation, eleverna ska tycka att det är kul. Det ska inte vara ett ensamarbete för skolsköterskan utan alla i skolans personal ska vara delaktiga. Principen är: en liten insats, stor effekt.

De skolar som deltar är: Drottninghögsskolan, Gläntanskolan, Gustavslundsskolan, gymnasiet Nicolaiskolan, Nanny Palmkvistskolan, Raus Plantering och Bårslövsskolan. Konceptet drog igång när höstterminen startade. Bland annat Region Skåne, Skåneidrotten och Fritid Helsingborg är involverade.

Publicerad 12 October 2018 00:00