Gummigranulat på en fotbollsplan.

Gummigranulat på en fotbollsplan. Foto: Mostphotos.

Konstgräsplaner ska bli miljövänliga

Byter ut gummit från nermalda bildäck till kork

HELSINGBORG.

Stadens konstgräsplaner som har gummigranulat ska nu bytas ut när man väljer ett miljövänligt alternativt. Samtidigt ska man minska spridningen av mikroplaster

Av
André Kvist

Det gummigranulat i form av små svarta flisor är inte sällan gjort av nermalda gamla bildäck (SBR). Varje år måste staden fylla på planernas fyllnadsmaterial då en hel del försvinner ut i naturen och i vattendrag.

Sedan 2014 har Helsingborgs stad strött ut närmare 70 ton av de små gummikulorna på sina 16 planer. Nu ska kommunen prova korkgranulat som är ett mer miljövänligt alternativ istället för gummit.

– De innehåller kemikalier som inte är bra för miljön och de djur som lever i havet. Nästa generation konstgräsplaner har inget granulat alls, säger Anders Lundström (KD), miljönämndens ordförande, till SVT.

Konstgräsplaner är den näst största källan till mikroplaster efter biltrafik, enligt en rapport från Svenska miljöinstitutet (IVL).

– För att minska spridningen har vi hittills satt filter i brunnarna runt hälften av alla planer i Helsingborg. Under 2019 kommer resten att få filter installerade, säger Anders Hammarlund, chef för grönytor i Helsingborg stad.

Den 25 oktober väntas miljönämnden fatta beslut om den nya inriktningen.

Fakta:

Riktlinjerna har tagits fram i samverkan mellan berörda förvaltningar och innebär bland annat att:

    alla planskötare i staden får utbildning i att minska spridningen av fyllnadsmaterial vid underhåll av planerna

    tydliga hållbarhetskrav ställs vid upphandling. Fyllnadsmaterialet ska i första hand vara nedbrytningsbart samt ha goda spelegenskaper

    behovet av en ny konstgräsplan ska prövas noga innan den byggs

    nyanläggning och skötsel av konstgräsplaner följer Svenska fotbollförbundets råd

    skol- och fritidsförvaltningen kontrollerar och följer regelbundet upp varje konstgräsplans miljöpåverkan.

Publicerad 18 October 2018 07:59