Foto: Andreas Holm

Boende skadade sig själv – personal avvaktade med att agera

Händelsen lex Sarah-anmäls

HELSINGBORG. Vård- och omsorgsförvaltningen i Helsingborg har gjort en lex Sarah-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Detta som en följd av att en boende har skadat sig själv vid två tillfällen under samma dag då personal avvaktat att agera.

En utredning som gjordes efter händelsen visar att den boende som bor på en av stadens LSS-boenden började må allt sämre. Enligt rutin ska personal kontakta sjuksköterska när sådana situationer uppstår. Men istället valde personal att följa psykiatrins råd och avvakta för att se om den boende själv lugnade ned sig. Det hela ledde till att den boende skadade sig själv. Händelsen bedöms som ett allvarligt missförhållande och anmäls enligt lex Sarah till IVO.

– Vi ska alltid se till de boendes individuella behov samtidigt som vi måste följa våra rutiner och riktlinjer. Här har vi brustit. Vi kommer nu försäkra oss om att personalen känner till gällande rutin samt att de efterlever den, säger Ingrid Nyman, strategichef för myndighetsutövning och utredning, en skrivelse till de lokala medierna.

Publicerad 01 November 2018 16:31