Bo Johansson, en av de aktiva i Rydebäcks byalag.

Bo Johansson, en av de aktiva i Rydebäcks byalag. Foto: Malin Persson samt Mostphotos.com

App kan bli nya vapnet mot inbrottstjuvar i Rydebäck

Ska gå att larma polis och informera varandra

RYDEBÄCK.

Boende i Rydebäck vill utöka sin grannsamverkan. En app i mobilen kan bli nya redskapet i arsenalen.

Nyligen höll Rydebäcks byalag informationsmöte med invånare i området där stärkt grannsamverkan togs upp.

En framtida satsning som skulle kunna bli aktuell är att grannar går ihop och samverkar genom appen Coyards, som visat sig effektiv på olika håll och kanter i landet. Genom appen ska grannar bland annat kunna varna varandra för skumma saker som sker i området men även larma polisen med den.

Bo Johansson, en av de aktiva i byalaget, berättar att han sett ett nyhetsinslag på tv som handlade om en grupp villaägare i Laholm som gått samman och med hjälp av digital grannsamverkan lyckades minimerat antalet inbrott i deras område.

– Det är ganska många i landet som använder den här appen. Och det finns många användningsområden för den, berättar han.

Ett inbrott är ett för mycket

Omkring 80 bybor var på plats under mötet, förklarar han.

– Det finns ett gediget intresse för det här, säger han.

Därefter hölls ett styrelsemöte i föreningen men än har inget beslut om att satsa på appen tagits.

– Det kanske blir en tvåstegsraket det här. I första ledet ska vi satsa på att utöka vår grannsamverkan genom personliga kontakter. I ett senare skede kan det bli en satsning på appen, säger han.

Utökad grannsamverkan kan bland annat handla om att informera grannar när man reser bort, ställa sin bil på uppfarten hos boende som är bortrest, hjälpa till att tömma post, hjälpa till med snöskottning så att det ser ut som att någon är hemma och så vidare, förklarar han.

Satsningen på utökad grannsamverkan är inte följden av att Rydebäck har blivit mer utsatt för brott den senaste tiden, säger han.

Men...

– Ett inbrott är ett för mycket, som han säger.

Publicerad 03 November 2018 11:00