Kommunalrådet Christian Orsing tor på en lyckad förtätning i området. Delar av fastigheten står idag tom sedan butiksverksamheten flyttade.

Kommunalrådet Christian Orsing tor på en lyckad förtätning i området. Delar av fastigheten står idag tom sedan butiksverksamheten flyttade. Foto: Joel Winqvist

Här ska hela rasket rivas – och hyresrätter och stadsdelscentrum byggas

Ica Brunnens gamla lokaler ryker

HELSINGBORG.

Fastigheten där Ica Brunnen tidigare hade matbutik ska rivas. Ur byggaskan ska en storsatsning på två huskroppar på höjden sedan växa fram.

Den aktuella fastigheten ligger längs med Gustavslundsvägen, strax norr om Ramlösagården och endast ett stenkast ifrån Västra Ramlösa skola. En bit därifrån har de senaste åren den nya stadsdelen Gustavslund växt fram. I samband med att stadsdelen byggdes valde ägarna till Ica Brunnen vid Gustavslundsvägen att lämna sina gamla lokaler för att istället bedriva sin verksamhet i en helt nybyggd byggnad på Gustavslund. Butiken heter idag Ica Supermarket Gustavslund.

Lokalerna som Ica Brunnen tidigare höll till i står sedan dess tomma, förutom att barnavårdscentralen Brunnen håller till i fastigheten.

Just nu håller kommunen på att ta fram en ny detaljplan som bland annat ska göra det möjligt att utveckla fastigheten till ett stadsdelcentrum, men även bygga nya bostäder. I september hölls ett samråd om planerna och flera steg ska prickas av i detaljplaneprocessen innan den kan klubbas igenom.

– Ett sätt att hitta en hållbar förtätning, menar Christian Orsing (M), stadsbyggnadsnämndens ordförande.

Skiss på hur bygget skulle kunna se ut när det är klart. Observera att detta inte är någon färdig skiss från arkitektfirmans sida.

Skiss på hur bygget skulle kunna se ut när det är klart. Observera att detta inte är någon färdig skiss från arkitektfirmans sida. Skiss: SEWS/Cenario

Det planeras bland annat för en livsmedelsaffär med postservice i stadsdelscentrumet.

– Vi hoppas även kunna behålla bvc och eventuellt trycka in något mer. Kanske kan det bli någon liten restaurang eller en frisör eller så också, säger Dag Thulin på Backahill som äger fastigheten. Han understryker att detaljplanen först måste antas innan man kan gå in i skarpt läge med ordentliga förhandlingar med kommande hyresgäster. Dock för man samtal med två-tre intressenter till att bedriva livsmedelsaffär, uppger han.

Backahill planerar att ha en huskropp med stadsdelscentrum som bottenvåning. Ovanpå den ska sedan två femvåningsbyggnader innehållande sammanlagt 33 hyresrätter växa fram.

– Det blir ettor till fyror men med tyngdpunkten på treor, berättar Dag Thulin.

Den nuvarande fastigheten kommer att ryka.

– Vi river den. Skulle vi ha behållit den så hade vi fått förstärka den på så många punkter vilket inte hade varit lönt, förklarar han.

Sammantaget hoppas vi det ska ge ett gott tillskott som gynnar flyttkedjor

Under hela bygget planeras ett underjordiskt parkeringsgarage att byggas, med p-platser för såväl boende som verksamheterna i området.

På den närliggande före detta bensinmackstomten, vid korsningen Ramlösavägen/Byalagsgatan, ska så småningom ett antal radhus byggas. Ytterligare en förtätning, alltså.

– Vi hoppas att det blir ett gott tillskott som ändå smälter in bra i området, säger Christian Orsing.

– Sammantaget hoppas vi det ska ge ett gott tillskott som gynnar flyttkedjor i området. Det finns även mycket villor i närområdet. Vi vill att folk ska kunna bo kvar i stadsdelen i olika stadier i livet.

Går allt enligt plan kan detaljplanen antas i vinter. I så fall kan bygget, grovt räknat, dra igång kring sommaren 2019 med planerad inflytt kring årsskiftet 2020/2021, enligt Dag Thulin. Men eventuella överklagningar under processsens gång kan dra ut på tiden.

Publicerad 03 November 2018 08:00