Bilden är tagen i ett annat sammanhang.

Bilden är tagen i ett annat sammanhang. Foto: Mostphotos.com

Helsingborgstandläkare anses vara fara för patienters hälsa

IVO: "Uppvisar stora kompetensbrister"

HELSINGBORG.

En privattandläkare i Helsingborg anses så grovt oskicklig att behandlingarna är en fara för patientsäkerheten. Vid fyra tillfällen de senaste åren har patienter klagat på behandlingarna och nu anser IVO att tandläkarlegitimationen ska återkallas.

Av
Mattias Grenholm

Tandläkaren har utövat sitt yrke i över 25 år men trots denna erfarenhet inte uppövat någon större skicklighet. IVO, Inspektionen för vård och omsorg, har efter klagomål från patienter gjort besök på mottagningen och då konstaterat hygieniska brister i hanterandet av instrumenten.

Vid återbesök hade inte detta åtgärdats vilket i sig är allvarligt ur patientsäkerhet. Än värre verkar tandläkaren behandlingar ha varit, konstaterar IVO, efter att ha gått igenom ett tjugotal patientjournaler.

Tandläkaren visar stora kunskapsbrister i hur man rotbehandlar och lagar hål. Fler gånger har patienter fått ont i tänderna en kort tid efter besöket och fått hjälp först när de gått till andra tandläkare. Där har ofta konstaterats att behandlingarna varit oskickligt utförda och ibland till och med helt onödiga.

Tandläkaren har inte använt gummiduk runt den tand som ska rotfyllas vilket gör risken för bakterieangrepp större. En sådan duk är även till för att hindra en tappad fil från att hamna i patienters svalg och är därför viktig ur patientsäkerhet.

Vidare uppvisas brister i hur tandproteser byggs upp, vilket material som är bäst samt hur det ska utformas för att passa bettet. Ofta har tandläkaren låtit bli att utföra röntgen på patienterna, både innan, under och efter behandlingarna. Tandläkaren uppger själv att hen ”har förlitat sig på sin kliniska blick” för att avgöra vilken behandling patienterna behöver.

IVO konstaterar även att journalföringen uppvisar stora brister. Den är ofta svårtolkad och motiv saknas för vald behandling. Dokumentationen består mest i noteringar om ersättning från Försäkringskassan.

Sammanlagt anser IVO att tandläkaren har stora brister i sin kompetens och att försummelserna är så allvarliga att de bedöms som grov oskicklighet. Därför rekommenderar IVO till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd att tandläkarens yrkeslegitimations ska återkallas. Om inte nämnden håller med så anser IVO att tandläkaren ska genomgå en treåring prövotid, där dennes yrkesutövande ska övervakas.

Publicerad 03 December 2018 11:51