Ingen vindkraftpark vid Rosendals slott.

Ingen vindkraftpark vid Rosendals slott. Foto: Mostphotos.com

Stopp för vindkraftverk vid Rosendals slott

Av
Mattias Grenholm

HELSINGBORG. Det blir inget av med den planerade vindkraftparken vid Rosedals slott utanför Hyllinge. Detta efter att Miljööverdomstolen nekat till att pröva ärendet, och därmed slås Mark- och miljödomstolens avslag fast.

Öresundskrafts planer på tre vindkraftverk vid slottet har varit kända sedan 2012 men mötts stort motstånd från många människor. När Rosendals slott fick tillstånd att uppföra ett våtmarksområde i närheten väcktes farhågorna att vindmöllorna kunde bli dödsfällor för rovfåglar och sällsynta fladdermusarter.

Det var just dessa farhågor som fick miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Skåne att ta upp frågan – och avslå Öresundskrafts ansökan för ett år sedan. Bolaget överklagade till Mark- och miljödomstolen, som dock slog fast Länsstyrelsens beslut.

Öresundskraft skickade då en begäran till Miljööverdomstolen att de skulle pröva saken. Detta avslogs, vilket innebär att ärendet är avgjort och därmed är planerna på vindkraftpark vid Rosendals slott stoppade.

Publicerad 05 December 2018 09:46