Klimat- och energiplanen klubbades på senaste fullmäktigemötet i Helsingborg.

Klimat- och energiplanen klubbades på senaste fullmäktigemötet i Helsingborg. Foto: Mostphotos.com

Klubbad klimatplan med tuffa krav

Helsingborgs växthusgasutsläpp ska nollas år 2035

HELSINGBORG. Två år i rad har Helsingborg blivit utsedd till bästa miljökommun av tidningen Aktuell Hållbarhet. På senaste fullmäktigemötet slogs kommunens klimat- och energiplan fast, som har målet noll utsläpp av växthusgaser till 2035.

Av
Mattias Grenholm

Helsingborg är i framkant miljömässigt och har blivit uppmärksammad för detta både nationellt och utomlands. Kommunfullmäktige antog i veckan en klimat- och energiplan som är tänkt att bryta beroendet av fossila bränslen inom 20-25 år.

Denna plan är en del av det så kallade livskvalitetsprogrammet, där visionen är att livskvalitet för helsingborgarna går hand i hand med hållbarhet och tillväxt.

Ett konkret exempel är att kommunen under året har antagit ett klimatväxlingsprogram, där kommunanställdas flygresor i tjänsten belagts med en avgift på 50 procent som i sin tur finansierar gratis kollektivtrafik och subventioner på inköp av elcyklar för de anställda.

Målet är att utsläppen från flygresor till Stockholm ska halveras till 2024.

– Vi har ambitiösa mål men kunde förstås ha varit ännu tuffare. Framförallt vill vi försöka ändra på livs- och konsumtionsmönster hos både våra anställda och hos den vanlige helsingborgaren. Men vi kan inte tvinga människor till något, utan bara skapa förutsättningarna, säger Lars Thunberg (KD), kommunalråd och ordförande i livskvalitetsberedningen.

Vi har ambitiösa mål men kunde förstås ha varit ännu tuffare

Han nämner kommunens vilja att främja delningsekonomi och cirkulär ekonomi för en mer hållbar konsumtion. Samtidigt menar han att det inte går att förbjuda bilismen men att det går att göra det lättare för människor att ta sig fram kollektivt, genom exemplet busslinjen Helsingborgsexpressen, eller med cykel.

År 2020 är målet enligt den antagna planen att kommunens alla fordon ska gå på fossilfritt bränsle, detsamma gäller för arbetsmaskiner till 2024.

– Vi är på god väg mot det målet. Avtal med externa partners får löpa ut men i de nya ställer vi krav på detta, säger Lars Thunberg och nämner även kommunens avfallshantering som världsledande.

Övriga mål i klimat- och energiplanen är exempelvis att kommunens energianvändning ska vara halverad år 2030 jämfört med 2005 och att lokalproduktion av solel motsvarar 10 procent av elanvändningen år 2035.

Publicerad 16 December 2018 07:00