Joachim Axelsson (M) och Simon Nilsson (KD) menar att den budget som riksdagen har klubbat ger största möjliga utsläppsminskning per skattekrona.

Joachim Axelsson (M) och Simon Nilsson (KD) menar att den budget som riksdagen har klubbat ger största möjliga utsläppsminskning per skattekrona. Foto: Mostphotos.com/Helsingborgs stad

Insänt: "Satsningar på rätt saker är viktigare än socialdemokratisk symbolpolitik"

INSÄNT.

Anna Ingers (S) skrev den 7/1 här i Lokaltidningen Helsingborg att ”nu finns det anledning att ha klimatångest på riktigt”. Hon syftar då på Moderaternas och Kristdemokraternas budget, som nyligen antogs av riksdagen. Hon menar nämligen att den misslyckas med att leva upp till att vara en anständig miljö- och klimatbudget. En mycket märklig formulering kan tyckas med tanke på att det är den näst största miljöbudgeten i Sveriges historia, 1,3 miljarder större än den miljöbudget Socialdemokraterna och Miljöpartiet stoltserade med för 2 år sedan.

Hur väl en budget bidrar till grön omväxling och ett hållbart samhälle beror inte bara på hur stor budgeten är, utan på hur pengarna används. Under Alliansens år vid makten 2006-2014 minskade Sveriges utsläpp med 20 procent enligt SCB. Under de senaste två åren med den rödgröna regeringen har Sveriges utsläpp däremot ökat, trots historiska satsningarna. Det borde ge klimatångest om något.

Förklaringen till de ökande utsläppen kan tänkas ligga i att flera av den rödgröna regeringens senaste satsningar visat sig vara ineffektiva för klimatarbetet. Enligt konjunkturinstitutet brister sju av regeringens åtta senaste satsningar i effektivitet. Besparingarna M och KD gör i miljöbudgeten gäller just flera av dessa ineffektiva satsningar:

    - Elcykelpremien tas bort, eftersom den till stor del har gått till att subventionera elcyklar åt medel- och överklassen. När Sverige lider av kronisk polisbrist och rekordlåga vårdköer är det en direkt oansvarig användning av skattemedel.

    - Investeringsstödet till solceller minskar enligt rekommendation från branschorganisationen Svensk solenergi. Stödet har befarats pressa upp priserna för solceller och på sikt skada solcellsmarknaden.

    - Klimatklivet får mindre anslag eftersom det är en satsning som starkt ifrågasatts av konjunkturinstitutet.

I vår budget gör vi istället satsningar för att åstadkomma största möjliga utsläppsminskning per skattekrona. Vi skjuter till 1 miljard extra per år i klimatbistånd, 300 miljoner till miljöforskning och 300 miljoner fördelat på tre år till klimatinvesteringar utomlands. Att satsa pengar på forskning och miljöarbete utomlands är nämligen bland det mest kostnadseffektiva man kan göra utifrån ett klimatperspektiv.

Hur Anna Ingers menar när hon säger att budgeten är pinsam ur ett internationellt perspektiv är därför svårt att förstå. Nationellt tillkommer också 600 miljoner kronor mer för insatser för havsmiljön och 250 miljoner extra för att bygga ut laddinfrastrukturen längs Sveriges vägar.

I tider där Sverige står inför stora utmaningar och mängden skattemedel är begränsat ser vi att effektiva satsningar på rätt saker är viktigare än socialdemokratisk symbolpolitik. M och KD har i budgeten prioriterat kostnadseffektiva klimatåtgärder för att minska utsläppen. Tack vare det har vi kunnat ge mer pengar till vården, budgetera för 10 000 fler polisanställda, samt sänka skatten på arbete och för pensionärer. Det ser vi är viktigare för Sverige än klimatpopulism.

Joachim Axelsson (M), gruppledare för M i miljönämnden Helsingborg

Simon Nilsson (KD), ledamot i miljönämnden Helsingborg

Publicerad 10 January 2019 13:51