Foto från filminspelningen där Ella Nordlunds dotter Sigbrit Nordvall berättar om sin mammas uppväxt i Helsingborg.

Foto från filminspelningen där Ella Nordlunds dotter Sigbrit Nordvall berättar om sin mammas uppväxt i Helsingborg. Foto: Pressbild

En flickas uppväxt i Helsingborg för 100 år sedan

Kortfilmen "Se till mig som liten är" har premiär 12 januari

HELSINGBORG. För två år sedan gav Sigbrit Nordvall och Anita Grünbaum ut boken "Under knapphetens stjärna – En flickas uppväxt i Helsingborg 1903-21". Den baserades på Sigbrit Nordvalls mamma Ella Nordlunds nedskrivna minnen och ger en inblick i kvinnornas Helsingborg för 100 år sedan. Boken inspirerade till kortfilmen "Se till mig som liten är", som har premiär Röda kvarn lördag den 12 januari.

Av
Mattias Grenholm

Ella Nordlund föddes på Söder i Helsingborg 1903. Mamman arbetade som tvätterska och pappan försvann tidigt ur bilden. När Ela var sju år adopterades hon av Alma Pettersson, som hade en modeaffär på Bruksgatan, där AnJo Wine & Dine idag ligger.

Det nya hemmet innebar en klassresa till Helsingborgs norra delar och bättre framtidsutsikter. Ella utbildade sig så småningom till folkskollärare och flyttade 1925 till Hälsingland där det fanns bättre med jobb. Hennes fostermor Alma flyttade efter men blev sjuk och avled 1927.

1935 flyttade Ella Nordlund till Helsingör för att studera engelska. Hon förälskade sig i en av kurslärarna, inledde ett förhållande och blev gravid. Mannen var dock gift och ville inte skilja sig men Ella tog kontakt med en av de andra eleverna på kursen, Peter Clausen-Schmidt, och de gifte sig i juli det året i Rådhuset i Helsingborg. I december 1935 föddes dottern Sigbrit.

Den nya familjen flyttade åter norrut och levde hela sitt liv i norra Sverige men besökte ofta Ellas älskade uppväxtstad Helsingborg. Ella träffade aldrig sin biologiska mor igen, som avled 1955.

Ella Nordlund gick bort 1985 men innan dess hade hon nedtecknat sina barndomsminnen. Dottern Sigbrit Nordvall, som även hon utbildade sig till lärare och bor i Sandviken, bestämde sig för att tillsammans med kollegan Anita Grünbaum, uppvuxen i Helsingborg, för några år sedan att bearbeta mammans minnesanteckningar, foton och brev till en bok.

2017 kom "Under knapphetens stjärna - En flickas uppväxt i Helsingborg 1903-21" ut. Den ger en unik inblick i livet för en ung flicka i Helsingborg för 100 år sedan. Boken gav helsingborgarna Anna Lindgren, Anja Barte Telin och Caroline Troedsson inspiration till kortfilmen "Se till mig som liten är" som den 12 januari har premiär på Röda kvarn.

Filmen visas klockan 15.45 och efter filmvisningen hålls ett panelsamtal om kvinnors situation i historien. Innan filmen finns även möjlighet att bli guidad på en halvtimme stadsvandring av Kvinnokarta Helsingborg i några historiska helsingborgskvinnors fotspår, ett arrangemang av Medborgarskolan.

Publicerad 12 January 2019 07:00