Maria Ward.

Maria Ward. Foto: Mostphotos.com samt Joel Winqvist/arkiv

Förslag: Så vill S hålla unga undan kriminalitet och droger

Partiet motionerar om nya satsningar

HELSINGBORG.

De senaste åren har en ökning av både unga missbrukare och unga rekryterade till kriminella miljöer skett. Nu vill (S) se nya satsningar på såväl föreningsliv som skolvärlden för att vända trenden.

Socialdemokraterna i Helsingborg ger i en nysläppt motion förslag på satsningar som partiet vill göra för att fler unga ska komma bort från liv med kriminalitet och droger, men även arbeta förebyggande.

Partiet framhåller att mycket av det arbete som redan görs i dag fungerar bra, men att mer jobb krävs.

"För att Helsingborg ska klara de utmaningar som vi som stad står inför måste fler resurser tillskjutas och det förebyggande arbetet prioriteras. Vi socialdemokrater ser föreningslivet och den idéburna sektorn som viktiga aktörer i det förebyggande arbetet mot missbruk och kriminalitet. Vi vet att föreningar som tar ett stort socialt ansvar bidrar till en positiv samhällsutveckling", skriver partiet bland annat.

(S) vill även skjuta till mer resurser till skolan.

– Skolan är en viktig i aktör i det förebyggande arbetet men det förutsätter att skolan har rätt resurser för att göra ett bra jobb. Om vi menar allvar med och vill främja en livsstil utanför missbruk och kriminalitet, krävs det att vi satsar på personal i skolan som fungerar understödjande som elevhälsan, elevassistenter och fritidsledare, säger Maria Ward (S), oppositionsråd och andre vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden i ett pressmeddelande.

Publicerad 06 February 2019 00:00