Visionsbild över hur området med bostäder och hotell- och kongressanläggning är tänkt att se ut i framtiden.

Visionsbild över hur området med bostäder och hotell- och kongressanläggning är tänkt att se ut i framtiden. Skiss: Midroc

Farligt arbete på Ångfärjetomten förbjuds

Byggbolag får böter och krav på åtgärder

HELSINGBORG. Arbetsmiljöverket (AMV) inspekterade i slutet av januari i år bygget på Ångfärjetomten i Helsingborg, där bostäder och en ny hotell- och kongressanläggning ska uppföras.

Arbetet utförs på höjden. Vid inspektionen uppdagades att två arbetare hos en underentreprenör inte hade sina falldämparlinor förankrade i fästpunkterna vid arbetet med att lägga betongbjälklag. Arbetsmiljöverket pekar i en skrivelse på att risker kopplat till arbete på höjd är välkända, och att det sker flertalet olyckor med dödlig utgång varje år.

AMV bedömer att det finns skäl att förbjuda underentreprenören att utföra arbete på arbetsplatsen med risk för fall till lägre nivå där nivåskillnaden är två meter eller mer, så länge villkoren inte är uppfyllda. Verket har även beslutat att förbudet ska förenas med ett vite på 50 000 kronor.

Publicerad 06 February 2019 14:37