Så här planeras byggnaden se ut när den är klar, enligt en skiss.

Så här planeras byggnaden se ut när den är klar, enligt en skiss. Skiss: House Arkitekter

200 barn ska Drottninghögs nya förskola rymma

Stadsdelen växer sig allt större

HELSINGBORG.

Två våningar och fem avdelningar för 200 barn i åldrarna ett till och med fem. Det är siffrorna att hålla koll på när stadsdelen Drottninghög i Helsingborg ska få en ny förskola.

Nu har startskottet för bygget ljudit och byggnaden kan börja byggas.

Förutom sedvanliga lekytor kommer även tillagningskök, kontor och personalrum att rymmas i bygget. Affären med byggaren NCC kommer att kosta 60 miljoner kronor.

Fasaden kommer att vara i ljust tegel med utstickande byggnadsdelar i mörkt tegel och inslag av färgade fasadskivor. I NCC:s uppdrag ingår också att skapa en utemiljö som utgår ifrån tre olika zoner – den trygga, den vidlyftiga och den vilda zonen.

Vid spadtaget medverkade Maria Winberg-Nordström, ordförande i barn- och utbildningsnämnden, Peter Janson, ordförande fastighetsnämnden, och Tobias Holmqvist, avdelningschef NCC samt barn från närliggande förskolor.

Vid spadtaget medverkade Maria Winberg-Nordström, ordförande i barn- och utbildningsnämnden, Peter Janson, ordförande fastighetsnämnden, och Tobias Holmqvist, avdelningschef NCC samt barn från närliggande förskolor. Foto: NCC

– Här skapar vi en miljö som värnar om barnens hälsa, lek och lärande, bland annat en stor kreativ yta med barnanpassat kök, scen och plats för skapande samt en mysig koja i ytan under en trappa. Förskolan byggs på ett hållbart sätt och följer ramverket för Sundahus med särskilt fokus på bra materialval, inomhusklimat och energieffektivitet, säger Magnus Knöös, affärschef NCC Building, i ett pressutskick.

Drottninghög växer och förskolan byggs för att ge mer plats för både förskolebarn och elever på Drottninghögsskolan.

Planen är att förskolan ska vara färdigbyggd våren 2020.

Publicerad 09 February 2019 11:00