Gruppledare Ingrid Mattiasson Saarinen (V).

Ingrid Mattiasson Saarinen Foto: Olof Holmgren

Vänstern vill dra igång Brukarstödscentrum igen

Anser att grupp i samhället står utan juridisk hjälp

HELSINGBORG.

Brukarstödscentrum lades ner 2009. Nu vill Vänsterpartiet låta utreda en återstart av verksamheten.

Enligt partiet var Brukarstödcentrum när det var igång en omtyckt och viktig verksamhet för människor med olika former av funktionsnedsättning.

"Femklöverns, dvs alliansens + SPI’s, beslut att lägga ner verksamheten år 2009 var en stor besvikelse för många brukare och deras anhöriga", skriver Vänsterpartiet bland annat i en ny motion.

Nu vill partiet se en utredning av förutsättningarna för att dra igång verksamheten igen, hur det skulle kunna organiseras och kostnaden för det hela.

Partiet skriver att kommunen visserligen har en rådgivare för funktionshinderfrågor idag, men menar att det inte går att få juridisk hjälp den vägen.

Partiet skriver vidare i motionen:

"Vänsterpartiet anser att det inte är moraliskt försvarbart att inte se till att den grupp som Brukarstödscentrum vände sig till, också får det stöd som de behöver".

Publicerad 11 February 2019 11:59