Peter Janson (C) och Jan Björklund (S).

Peter Janson (C) och Jan Björklund (S). Foto: Pressbild

Politisk strid kring planerat storbygge: "Vore väldigt synd att bygga på den"

Centern och Miljöpartiet vill värna åkermarken

HELSINGBORG.

Cirka 3 000 nya bostäder ska växa fram i Östra Ramlösa i framtiden. Det röstar en politisk majoritet ja till. Kritikerna anser att åkermarken är på tok för värdefull för att bygga bort.

Sedan tidigare har politikerna röstat ja till ett planprogram för området kring Östra Ramlösa, ett program som sätter an tonen för att under en period på 10-20 år bygga omkring 3 000 nya bostäder i området som idag utgörs av åkermark. Planerna har legat på is i några år men har nu kommit in i värmen. I förra veckan tog ledamöterna så beslut i kommunstyrelsen om att en ny detaljplan för en första utbyggnadsetapp ska tas fram.

En klar majoritet är för planerna. Socialdemokraterna är ett av partierna som vill bygga.

– Det behövs ett nytt volymområde i Helsingborg, säger Jan Björklund (S) som anser att området är lämpligt att bebyggas på ett miljösmart sätt med blandad bebyggelse i form av bland annat hyresrätter, bostadsrätter, villor, radhus och så vidare. Det är också ett område man med fördel kan bygga ut kollektivtrafiken i på ett realistiskt sätt, menar han.

– Man skulle i princip kunna förlänga Helsingborgsexpressen, och på sikt få dit en tågstation, säger han.

Centerpartiet och Miljöpartiet röstade däremot nej till planerna.

– Det här är högklassig åkermark. En av världens bästa. Då vore det väldigt synd att bygga på den, anser Peter Janson från Centerpartiet.

Det här är högklassig åkermark. En av världens bästa.

Istället vill Centerpartiet bygga nya bostäder kring de orter i Helsingborg som i dag har tågstationer. Han nämner Påarp som ett exempel, den ort som dessutom ligger närmast Östra Ramlösa rent geografiskt.

– Den marken är inte lika högklassig, menar han.

Genom den så kallade landsbygdsberedningen vill han få in synpunkter från landsbygden och stationsorterna, som underlag till en framtida ny översiktsplan.

Sofia Kamlund och Marcus Friberg är emot att bygga på Östra Ramlösa.

Sofia Kamlund och Marcus Friberg är emot att bygga på Östra Ramlösa. Foto: Joel Winqvist/arkiv

Miljöpartiets Marcus Friberg tycker att man ska prioritera att förtäta inne i centrala Helsingborg och dess stadsdelar istället.

– Vi har bland annat pratat om allmänna parkeringsplatser och hur vi ska nyttja dem på rätt sätt, säger han och nämner att det på bland annat Ringstorp och Stattena finns sådana platser som med fördel kan förtätas.

– Vi måste bygga en tätare stad istället för att breda ut oss över åkrarna, säger Marcus Friberg (MP) som dock lämnar dörren öppen för att bygga kring andra åkermarker, om det exempelvis ligger i anslutning till befintlig kollektivtrafik. Östra Ramlösa gör det inte och är därmed ett dåligt alternativ, påpekar han.

– Detta är ett område utanför centrum och man bygger in ett bilberoende, menar han om planerna skulle förverkligas.

År 2035

Om 16 år kommer Helsingborg att ha växt med 35 000 invånare, lyder prognosen. I runda slängor har staden växt med 1 000 nya bostäder varje år.

Källa: Helsingborgs stad

Publicerad 18 February 2019 11:58