Christian Orsing.

Christian Orsing. Foto: Joel Winqvist

Efter nedröstat landborgsgarage: Nu ska det letas parkeringsplatser

Ny utredning ska se lösa parkeringsbristen i stan

HELSINGBORG.

Efter att det planerade landborgsgaraget röstades ner ska en ny utredning ge svar på den ständiga frågan: hur ska city kunna få fler parkeringsplatser?

Det är stadsbyggnadsnämnden som nyligen gav tjänstemännen på kommunen i uppdrag att utreda lösningar på parkeringsbristen i centrum.

– Det är viktigt att lyssna till den oro som fastighetsägare och handlare ger uttryck för, säger nämndordförande Christian Orsing (M) som referar till att de båda grupperna ser stora behov av fler p-platser i stadskärnan.

Utredningen ska titta brett, på såväl kortsiktiga lösningar som på hur man på längre sikt ska jobba med frågan.

– Det kortsiktiga handlar om hur man i närtid ser till att tillgängliggöra fler platser. Det kan handla om att effektivisera stadens egna parkeringsplatser men även se vad det finns för möjligheter att använda privata aktörers platser, säger han.

Det är viktigt att lyssna till den oro som fastighetsägare och handlare ger uttryck för

Tänkbara alternativ att tillgängliggöra mer kan vara rådhusparkeringen samt sjukhusets personalparkering, berättar moderaten.

Men mer långsiktiga lösningar måste till, påpekar han. Efter att planerna på landborgskopplingen föll i fullmäktige så är det lite tillbaka till ruta ett. Eller till de utredningar som gjordes innan man landade i satsningen på en landborgskoppling.

– Det blir tillbaka till gammalt material men också att uppdatera till dagens problembild. Det blir en ganska fri uppgift för tjänstemännen, säger Christian Orsing.

Han menar ändå att det mest realistiska alternativet i det långa loppet borde vara ett nytt underjoriskt p-garage under något av stadens torg, under befintliga parkeringar eller under ett kommande nybygge i stan.

– Det är det mest sannolika men här måste vi lyssna på yrkeskompetensen, menar han.

I nämnden ställde sig S och MP inte bakom utredningsförslaget som enligt Orsing ska vara klart "så fort som möjligt".

Publicerad 19 February 2019 11:54