Foto: Andreas Holm

Försenade diagnoser ledde till bortopererade testiklar

Två händelser har lex Maria-anmälts

HELSINGBORG. Under 2018 fick två patienter på lasarettet i Helsingborg försenade diagnoser på grund av pungvred. Det innebär stoppat blodflöde på grund av vridning av testikeln. Båda patienterna fick operera bort testikeln.

Enligt en lex Maria-anmälan står det klart att åtminstone en av männens förlust hade gått att undvika med rätt insatser. I det andra fallet har det inte gått att klarlägga om förloppet hade gått för långt redan då patienten sökte vård vid det första tillfället.

Enligt en anmälan från Inspektionen för vård och omsorg har berörda verksamheter nu tagit fram nya rutiner för att om möjligt minska risken för missad eller försenad diagnos.

Publicerad 21 February 2019 09:53