Peter Danielsson.

Peter Danielsson. Foto: Pressbild samt Mostphotos.com

Förslag: Gör en frivillig insats och få en teaterbiljett i handen

Alliansen vill uppmuntra till fler hjälpinitiativ

HELSINGBORG.

Gör en frivilliginsats i Helsingborg och belönas med ett kulturkort eller en teaterbiljett. Det kan bli nya draget för att få fler att göra insatser på frivillig basis i staden.

Det vill i alla fall de fyra allianspartierna som ska lägga fram förslaget i kommunstyrelsen i april.

– Det finns i dag många som gör fina insatser genom frivilligarbete i vår stad. Vi tycker att den typen av insatser ska belönas och lyftas fram, och vi vill uppmuntra fler att hjälpa till, säger Peter Danielsson, moderat kommunstyrelseordförande i Helsingborg.

Enligt förslaget ska tjänstemännen på kommunen få i uppdrag att utreda hur detta skulle kunna gå till på ett lämpligt sätt. Här vill man ta hjälp av helsingborgare och få deras input. Man ska även titta på vilka initiativ som kan betecknas som goda och därmed värda att premiera.

Peter Danielsson pekar på att det i staden finns behov av fler frivilliginsatser av varierande slag.

– Det kan handla om att hjälpa till inom vård och omsorg med att gå ut med de äldre, agera "skolmorfar" på en skola eller vara ute och nattvandra, säger han som exempel.

Men, egentligen är det endast fantasin som sätter gränser, förklarar han och vill att utredningen tittar brett på behov och möjligheter utan att låsa sig vid särskilda typer av insatser.

Vi tycker att den typen av insatser ska belönas och lyftas fram, och vi vill uppmuntra fler att hjälpa till

De som hjälper till skulle kunna premieras med så kallade stadspoäng. Eller "citypoints" som Peter Danielsson som slår an en internationell ton när han beskriver belöningssystemet kallar det.

Inspiration till satsningen uppkom efter att Svt visat ett inslag på Rapport där det visades hur staden Cascais i Portugal använde den här typen av belöningssystem.

– För varje insats man gör skulle man kunna få "citypoints" som man sedan kan växla in mot en upplevelse eller liknande. Det kan vara ett kulturkort eller en teaterbiljett, förklarar moderatpolitikern.

Publicerad 22 February 2019 00:00