Nya växter ska bevaras på Fredriksdal, även kärlekens blomma: rosen.

Nya växter ska bevaras på Fredriksdal, även kärlekens blomma: rosen. Foto: Adobe Stock

Klonarkiv på Fredriksdal: "Stora klimatutmaningar väntar"

Växter kan bli en genetisk resurs för framtiden

HELSINGBORG.

I dag vet ingen vad som överhuvudtaget kommer att kunna odlas i framtiden. Därför utökar nu Fredriksdal sitt klonarkiv.

Man har ett arkiv sedan tidigare, men fler växter och arter behöver skyddas för framtiden.

Därför får Fredriksdal ett utökat ansvar och ska nu även bevara mellan 48 och 58 olika sorter av rosor, 43 olika typer av perenner, 32 sorters blomsterlökar och 17 köksväxter.

– De bevarade växterna, mångfalden av sorter kan bli en genetisk resurs för framtiden. Växterna bidrar till att levandegöra och ge en bild av hur herrgården och de olika gårdarnas trädgårdar kan ha sett ut. På Fredriksdal finns unika odlingsmiljöer där växterna passar in i sitt kulturhistoriska sammanhang, vi har kunskapen för att bevara dem och besökarna får möjlighet att ta del av det gröna kulturarvet, säger Maria Nyman-Nilsson, landskapsarkitekt på Fredriksdal museer och trädgårdar i ett pressmeddelande.

Uppdraget

Fredriksdal är idag ett klonarkiv för äldre sydsvenska fruktsorter och en del av Sveriges nationella genbank. Uppdraget går ut på att bevara fruktsorterna för framtiden och samtidigt vara en visningsträdgård.

Publicerad 20 March 2019 09:09