Stationen i Vallåkra fungerar i dag som beredskapsstation för hela förbundets täckningsområde. Ett ansvar som stationen i Ängelholm tar över vid eventuell nedläggning. En av de som drabbas är brandmannen Oscar Persson.

Stationen i Vallåkra fungerar i dag som beredskapsstation för hela förbundets täckningsområde. Ett ansvar som stationen i Ängelholm tar över vid eventuell nedläggning. En av de som drabbas är brandmannen Oscar Persson. Foto. Adobe Stock/Privat

Anställda upprörda efter varsel: "Kommer påverka hela nordvästra Skåne"

Brandstationer riskerar nedläggning

VALLÅKRA/ALLERUM.

De två deltidsbrandstationerna i Vallåkra och Allerum riskerar nedläggning. Det stod klart när räddningstjänstförbundets besparingsåtgärder presenterades under torsdagen. Bland de anställda är känslorna upprörda. "Vi gör stor skillnad och räddar liv. Det här kommer att påverka hela nordvästra Skåne", säger en av de varslade deltidsbrandmännen i Vallåkra.

Det var under torsdagen som samtliga anställda fick beskedet att de två deltidsstationerna i Vallåkra och Allerum med största sannolikhet kommer läggas ner vid årsskiftet.

Nedläggningen är en del av de besparingar som planeras för att klara budgeten inom förbundet till 2022.

– Som det ser ut i dag får vi inte in de intäkter vi hoppas på från medlemskommunerna. Det gör att vi behöver se över hur vi arbetar inom organisationen, säger förbundsdirektör Christer Ängehov.

Genom att avveckla de två deltidsstationerna i Vallåkra och Allerum räknar man med att kunna spara ca tre av drygt fem miljoner kronor som det totala sparkravet ligger på fram till 2022. .

– Resten kommer vi ta från administration och annat, förklarar Christer Ängehov.

För de 18 anställda brandmännen som i dag arbetar på stationen i Vallåkra kom torsdagens varsel inte som en chock, men likväl med viss förvåning.

– Vi vet att det var på tapeten 2016, men då samhällsklimatet hårdnat sedan dess med högre beredskap för hot av olika slag, trodde vi inte det var aktuellt längre. Vi har levt i den tron att så länge vi har en fungerande organisation i Vallåkra så finns inget intresse att ändra på rådande förutsättningar. Om förslaget går igenom och stationerna läggs ner kommer detta påverka inte bara byn utan hela nordvästra Skåne och i förlängningen tredje man, säger brandmannen Oscar Persson.

Om förslaget går igenom kommer beredskapen för Vallåkra från och med 1 januari 2020 täckas från stationen i Bårslöv och beredskap för Allerum täckas från stationen på Berga. En lösning som Christer Ängehov inte ser kommer innebära någon försämring i verksamheten.

Vi räddar både liv och stora ekonomiska värden

– Helsingborg är välförsedd med räddningstjänst. Vi har inte mindre än tre heltidsstationer och de har kapacitet att täcka även de här områdena. Jag ser inga konsekvenser i det.

I samband med omorganisationen avser man även att öka beredskapen vid stationen i Ängelholm från och med 1 januari, vilket enligt RSNV, kommer räcka för att även täcka den beredskap som Vallåkra i dag har som förstärkningsstation för hela förbundets område.

– Till stora delar av vårt område kommer det inte ta längre tid att köra från Ängelholm än från Vallåkra, säger Christer Ängehov.

Enligt förbundsdirektören har stationen i Vallkärra idag ett begränsat primärområde med relativt sett få räddningsuppdrag. En bild som Oscar Persson och hans kollegor inte delar.

– Vallåkra är en dynamisk och taktiskt resurs för främst nordvästra Skåne. Vi är den enda resurs som kan flyttas runt och verka på flera platser utan att man tappar för mycket i beredskap. I april hade vi som exempel 15 larm där vi på många av dessa täckte upp beredskapen i hela Helsingborgs kommun men även kunde åka upp till Ängelholm och hjälpa till där. Vi gör en stor skillnad och räddar både liv och stora ekonomiska värden, säger Oscar Persson.

Information om förslaget gick ut till de fackliga parterna den 9 maj. MBL-förhandlingar planeras till den 15 maj då arbetet med en risk och konsekvensanalys ska vara igång. Förslaget kommer sedan hanteras av direktionen 16 maj.

Deltidsbrandmän från berörda stationer kommer erbjudas förtur till tjänster vid heltidsstationerna samt att vara en del i räddningstjänstens nya värnorganisation, som håller på att utvecklas för att klara större händelser och kriser.

Att luta sig mot en värnorganisation vid stora händelser är dock inget som dagens deltidsbrandmän ser som ett alternativ.

– Det är det samma som att hoppas på att det finns resurser att tillgå då ingen egentlig jourberedskap finns utan är baserad på frivillighet. Sista ordet är inte sagt. Vi har återigen en resa framför oss där förbundet måste inse att kostymen är för stor och att vi bör spara där det i slutänden påverkar tredje man i minsta möjliga mån, säger Oscar Persson, som tillsammans med sina kollegor dragit igång en namninsamling som ska lämnas över till politikerna nästa vecka.

Publicerad 11 May 2019 09:12