Foto: Joel Winqvist/arkiv

Kronofogden vill pruta ner advokats arvode

Den begärda ersättningen motsvarade fyra gånger så mycket som bolagets hade skulder

HELSINGBORG. En advokat med hemvist i Helsingborg debiterade orimligt mycket för sitt arbete som konkursförvaltare. Det anser Kronofogdemyndigheten, som i en skrivelse till domstolen yrkar att advokatens kostnadsräkning prutas ner.

Det bolag som försattes i konkurs saknade anställda, bedrev vid tiden för konkursutbrottet ingen verksamhet och hade inga tillgångar som kunde omhändertas. Dessutom hade bolaget endast 7 000 kronor fördelat på två olika skulder.

Ändå begärde advokaten som förvaltade konkursen 31 000 kronor i arvode, plus mervärdesskatt. På tok för mycket anser alltså myndigheten.

Kronofogdemyndigheten i egenskap av tillsynsmyndighet i konkurser (TSM) anser att tingsrätten istället bör fastställa konkursförvaltarens arvode enligt taxa.

Publicerad 13 May 2019 09:39